Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης σήμερα Δευτέρα 11/5 ώρα 20:00 στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας

ΘΕΜΑ : «Κανονισμός χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας (Κανονιστική Απόφαση)»
-Το σχέδιο του κανονισμού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας: igoumenitsa.gr / Για τον δημότη / Κανονισμοί Λειτουργίας (προς διαβούλευση):

http://www.igoumenitsa.gr/images/kanonismoi/kxkx-diavouleusi.pdf
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ