ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

H Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με τον διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) “Προσέγγιση LEADER” θα προβεί άμεσα στη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις για τους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Η εν λόγω 2η προκήρυξη του προγράμματος θα αφορά κατάθεση επενδυτικών σχεδίων από φυσικά (αγρότες και μη) ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών) καθώς και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Οι τομείς στους οποίους μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια (πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις) είναι η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση), καθώς και έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και την ανάδειξη και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και μόχλευσης του τοπικού πληθυσμού, καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση οι ενδιαφερόμενοι μελετητές των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» στα Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου (Διοικητήριο), τηλ. 26510-36686, 26510-83087 (υπεύθυνοι: κος Μώκος Ηλίας & κα Καρακώστα Κατερίνα).