200.000€ για την αποκατάσταση των ζημιών στα Τζουμέρκα

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης υπέγραψε απόφαση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Η πίστωση των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες καιρικές συνθήκες, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου, όπως στην Πλατανούσα, στο Μιχαλίτσι και στα Πράμαντα.

Το ποσό θα διατεθεί από τους πόρους της ΤΕΟ Α.Ε. και η εκταμίευσή του θα είναι άμεση. Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και Προϊσταμένη Αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο αυτού.