ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

perifereia

perifereiaΤην Τετάρτη  13 Μαρτίου 2013,   και ώρα 15.00, θα πραγματοποιηθεί ΕΙΔΙΚΗ (άρθρο 185 του Ν. 3852/2010)  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»