Τοποθέτηση Περιφερειάρχη Αλ. Καχριμάνη για τις βασικές στοχεύσεις και την προοπτική της Περιφέρειας Ηπείρου στη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020)

kaxrimanisa

kaxrimanisa

Τις βασικές στοχεύσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ανέπτυξε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, στη σημερινή Αναπτυξιακή Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα.

« Η στρατηγική της Περιφέρειας, υπογράμμισε,   είναι προσανατολισμένη στην Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη και εξωστρεφή ανάπτυξη, που θα στηρίζεται στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα, με δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης».   

Ως βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον, ανέφερε τους:

Ø  Παραγωγή τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων,  ποιοτικών   – πιστοποιημένων – ανταγωνιστικών

Ø   Διείσδυση στις αγορές με την  ταυτότητα «Ηπειρωτικά προϊόντα»

Ø  Δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων με εξαγωγικό προσανατολισμό

Ø  Ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος.

Ø  Ανάπτυξη, ενίσχυση και οργάνωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ø  Προστασία, ορθολογική διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή του φυσικού οικιστικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ø  Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ø  Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – ΤΕΙ Ηπείρου για την ενθάρρυνση παραγωγής νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών

Ø  Ανάδειξη της Περιφέρειας Ηπείρου σε κέντρο αναφοράς υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας για όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Βαλκάνια

Ø  Βελτίωση υποδομών σε βασικούς οδικούς άξονες, διαχείρισης λυμάτων και αποβλήτων, καθώς και του εκσυγχρονισμού των παρωχημένων και ανεπαρκών υποδομών στον αγροτικό τομέα.

 

 

Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα να προχωρήσει η Πολιτεία την αποκέντρωση, επισημαίνοντας ότι όπου αυτό έγινε σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου για τον «Καλλικράτη»,  οι αιρετές Περιφέρειες ανταποκρίθηκαν στο έπακρο. Όμως,  όπως είπε στη συνέχεια, υπάρχουν  Υπουργεία και Υπουργοί, που συνειδητά επιχειρούν να υποβαθμίσουν τον αναπτυξιακό ρόλο των Περιφερειών, επαναφέροντας αρμοδιότητες σε κεντρικές δομές εξουσίας.   Ως  χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε  τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η πολυδιάσπαση που υπάρχει μέχρι και σήμερα είχε άμεσες επιπτώσεις, στην ολοκληρωμένη παροχή γνώσεων και υπηρεσιών στους αγρότες. Τα ίδιο λάθος επιχειρείται και τώρα. Σε μια εποχή μάλιστα που η Διοικητική Μεταρρύθμιση είναι επιτακτική ανάγκη για την Ελληνική Διοίκηση και κατά την οποία, ο αγροτικός τομέας χρειάζεται ένωση και όχι διάσπαση δυνάμεων και υπηρεσιών».

 Μιλώντας ο Περιφερειάρχης για το νέο σχεδιασμό, υπογράμμισε ότι η επιτυχία του έγκειται και στην αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την υλοποίηση των προηγούμενων προγραμμάτων και την αποφυγή λαθών που στοίχισαν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.  Ειδική μνεία έκανε στη αποτυχία του προγράμματος «Αλεξ. Μπαλτατζής» και  επανέλαβε τη θέση της Περιφέρειας για τη δημιουργία  13 πολυταμειακών  περιφερειακών προγραμμάτων, προσαρμοσμένο το καθένα στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας.

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε σε επί μέρους τομείς και κλάδους. Μεταξύ άλλων:

Σημείωσε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας,  με την επιχειρηματική δραστηριότητα  «Έχουμε συστήσει Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο συνεδρίασε ήδη τρεις φορές, με απώτερο σκοπό να φέρουμε κοντά τον επιχειρηματικό κλάδο με τους ερευνητικούς φορείς», είπε προσθέτοντας ότι υπάρχουν σήμερα πολλές καινοτόμες ιδέες που εφαρμόζονται στην κτηνοτροφία,  σε καλλιέργειες,  βιοτεχνίες κ.α.. 

Με την ευκαιρία απευθυνόμενος στον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση, ζήτησε να τηρηθεί η συμφωνία που είχε γίνει με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία για μεταφορά στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ της Ηπείρου, ύψους 22.5 εκ. ευρώ.

Για τον τουρισμό, υπογράμμισε ότι καταβάλλεται προσπάθεια για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα,  λέγοντας  ότι,  μεταξύ άλλων,  βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης το «Ηπειρωτικό καλάθι». Όσον αφορά τα έργα πολιτισμού,  ζήτησε  η επιλογή τους για χρηματοδότηση  να γίνεται σε συνεργασία με την αιρετή Περιφέρεια.

Ο Περιφερειάρχης, έκανε εκτενή αναφορά και στη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ζητήματα περιβάλλοντος, με τα έργα αποχέτευσης κλπ που έχουν δρομολογηθεί στην παραθαλάσσια ζώνη και σε άλλες περιοχές, την προώθηση κατασκευής της μονάδας Α.Σ.Α. και των σταθμών μεταφόρτωσης, ως και την αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία των ΧΥΤΑ.   Για τη νέα προγραμματική περίοδο, συνέχισε,  πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις, όπως είναι και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Όσον αφορά τις υποδομές Υγείας,  είπε ότι ολοκληρώνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις,  επισημαίνοντας ότι εκκρεμεί η κατασκευή ενός νέου Νοσοκομείου στην Πρέβεζα που θα καλύπτει ολόκληρη τη Δυτική Ακτή.  Κάλεσε   δε την    Πολιτεία να μεριμνήσει για την ορθολογική λειτουργία των δομών Υγείας, καθώς ενώ ολοκληρώθηκε το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και ολοκληρώνεται το Πολυδύναμο Κέντρο Χατζηκώστα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εξέλιξη για τη στελέχωσή τους.  Τέλος πρόσθεσε ότι ένας ακόμη στόχος της Περιφέρειας είναι η ίδρυση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων φαρμάκου και ιατρικών εξετάσεων.

 Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στα μεγάλα έργα που αφορούν την Ήπειρο: «Γνωρίζουμε ότι η νέα προγραμματική περίοδος περιορίζει κατά πολύ τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων υποδομής. Είναι ιδιαίτερα θετικό    που αυτές τις ημέρες σημαντικά έργα που αφορούν την Ήπειρο και ιδιαίτερα οι οδικοί άξονες και το λιμάνι Ηγουμενίτσας έχουν επανεκκινήσει.

 

Όμως στην Ήπειρο εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες:  Το  λιμάνι Ηγουμενίτσας πρέπει να ολοκληρωθεί. Η Ιόνια Οδός  πρέπει να επεκταθεί μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τη σύνδεση Ηγουμενίτσα- Μαυρομμάτι. Η Ε-65, αφού γίνει η μελέτη,    να ενωθεί οπουδήποτε με την Εγνατία Οδό, ενώ είναι απαραίτητη  η ανακατασκευή του παραλιακού οδικού άξονα, καθώς και η σύνδεση Ιόνιας- Εγνατίας – Πρέβεζας, μέσω Τύριας. Υπάρχει τέλος και το ζήτημα του Αεροδρομίου Ιωαννίνων, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί,  έστω κι έτσι, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί πτήσεις τσάρτερ που αποτελεί βασική προϋπόθεση της τουριστικής ανάπτυξης».

Καταλήγοντας τόνισε:  

«Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή: Όλοι μας επιθυμούμε την ανάπτυξη. Η διαφορά είναι στον τρόπο που ο καθένας μας θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί. Η δική μας πεποίθηση είναι ότι για να έχουμε θετικά αποτελέσματα ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει από κάτω προς τα πάνω. Από τη βάση προς το Κέντρο.

 

Από την πλευρά μας έχουμε συνεχή και αδιάλειπτη διαβούλευση με τους φορείς της Περιφέρειας. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και από τα Υπουργεία με τις Περιφέρειες, πράγμα που δεν το βλέπουμε συχνά.  Δεν είναι λίγες οι φορές   που λαμβάνονται αποφάσεις,  οι οποίες δεν αντιστοιχούν  με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών ακόμη και με την πραγματικότητα. 

 

Εμείς ζητούμε από την Πολιτική Ηγεσία να βάλει τους κανόνες, να διατηρήσει ασφαλώς τον επιτελικό της ρόλο, αλλά από κει και πέρα να δείξει εμπιστοσύνη στις Περιφέρειες.  Στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε όλους τους Επιστημονικούς φορείς. Οι καιροί ου μενετοί. Δεν προσφέρονται για πειράματα και επανάληψη των ίδιων λαθών».  

 

Συνάντηση εργασίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Οι άξονες της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ηπείρου στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 τέθηκαν στη χθεσινή συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το στοίχημα της Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι η καινοτομία με την παράλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Πρέπει να καταλάβουμε τη δύσκολη περίοδο που περνάμε και να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, την αποτελεσματικότητα μέσα από την καινοτομία. Σε αυτήν την προσπάθεια δεν θα ανακαλύψουμε κάτι περίπλοκο, αλλά τα απλά, αυτά που υπάρχουν στον τόπο μας, αυτά που δίνουν υπεραξία σε οτιδήποτε παράγεται σε αυτόν τον τόπο. Εμείς θα είμαστε εδώ σε ότι προάγει την τοπική οικονομία και κοινωνία και θα στηρίξουμε όλους αυτούς που θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Το δημόσιο είναι υπηρεσία, δηλαδή βοηθά αυτούς που παράγουν, αυτούς που κάνουν τον πλούτο της χώρας. Δυστυχώς η χώρα μας μέχρι σήμερα είναι μια χώρα κατανάλωσης και μη παραγωγική. Όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτόν τον κόσμο που θα δώσει την ταυτότητα της Ηπείρου μέσα από τα πλεονεκτήματα που έχει αυτός ο τόπος. Και εκεί χωράνε όλοι. Μέσα από τις δύσκολες συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης πρέπει να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Καινοτομία θα είναι εμείς όλοι οι Έλληνες να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο μέλλον μέσα από αυτά που είναι η αξία του τόπου».

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και οι κατευθύνσεις αυτής της στρατηγικής για την Περιφέρεια Ηπείρου. Επίσης, εισηγήσεις πραγματοποίησαν επιχειρήσεις της Ηπείρου, που αξιοποίησαν την καινοτομία στον τομέα δραστηριότητάς τους, καθώς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.