Προτάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για την Αγροτική Ανάπτυξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

perifereia

perifereiaΠραγματοποιήθηκε σήμερα  (Τρίτη) στην Αθήνα, η 2η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) «Παρακολούθηση & αξιολόγηση – Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου» στα πλαίσια της προετοιμασίας της Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη της Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο αρμόδιος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς αναφέρθηκε αναλυτικά στη σημασία που αποδίδει η Περιφέρεια Ηπείρου στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς η στήριξη των αγροτών που δραστηριοποιούνται ήδη καθώς και των νέων που θα θελήσουν να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή, αποτελεί για την Περιφέρεια Ηπείρου πρώτη προτεραιότητα και σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Τη χρονική περίοδο που γίνεται κατανοητό απ’ όλους τους φορείς της πολιτείας και την κοινωνία πλέον, ότι η ανάταση της εθνικής οικονομίας είναι δυνατόν να επιτευχθεί από τον πρωτογενή τομέα της χώρας (και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα), ο κ. Ψαθάς τόνισε την ανάγκη, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας να οδηγηθούμε σε 13 χωριστά Περιφερειακά Προγράμματα, τα οποία θα βασίζονται στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου αλλά ταυτόχρονα θα τον εξειδικεύουν στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των Περιφερειών. Πρακτική η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., όπου τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων, την αναλαμβάνουν οι αιρετές Περιφέρειες.

Ζήτησε την μεταφορά προσωπικού από τις κεντρικές υπηρεσίες προς τις αιρετές Περιφέρειες με την ανάλογη μεταφορά τεχνογνωσίας που κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία των προγραμμάτων.

Ο κ. Ψαθάς στη συνέχεια έθεσε ζητήματα στα οποία χρειάζεται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου όπως είναι:

• Δράσεις χρηματοδοτικής ενίσχυσης καλλιεργειών ενόψει της νέας ΚΑΠ.

• Επιδότηση για αγορά ζωικού κεφαλαίου, απλοποίηση των διαδικασιών των σχεδίων βελτίωσης.

• Επέκταση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ή εφαρμογή νέων για τους ετεροαπασχολούμενους, έτσι ώστε μεγάλο μέρος της γης που ανήκει σ’ αυτούς να ζωντανέψει και πάλι.

• Ένταξη στα σχέδια βελτίωσης των νέων αγροτών στους οποίους το Υπουργείο παραχωρεί εκτάσεις.

• Επιδοτήσεις με τη μορφή “Fast Track” για επενδύσεις μικρής κλίμακας για τις βασικές ανάγκες μιας γεωργικής ή κτηνοτροφικής μονάδας (βασικός εξοπλισμός).

Τέλος, ο κ. Ψαθάς δήλωσε ότι η Ήπειρος, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή χρειάζεται την ενίσχυση από τις κεντρικές υπηρεσίες ώστε να προχωρήσει η ανάπτυξη της περιοχής με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και στην προστασία του φυσικού της πλούτου.