Ολοκληρώθηκε το έργο MISRAR στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

nomarxia

nomarxiaΣτα πλαίσια κλεισίματος του έργου MiSRaR, πραγματοποιήθηκε την 7η Δεκεμβρίου 2012 ημερίδα στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Το  εν λόγω έργο υλοποιείται  στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού χωρικών κινδύνων/καταστροφών, όπως πλημμύρες πυρκαγιές,  τεχνολογικά ατυχήματα κ.τ.λ. Στο έργο συμμετέχουν 7 εταίροι από 6 χώρες. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Σκοπός της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε ήταν να γίνει μία παρουσίαση, σχετικά με τις βασικές έννοιες με τις οποίες ασχολήθηκε το έργο, σε εκπροσώπους υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού κινδύνων. Έμφαση δόθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής καλών πρακτικών που προέρχονται από το σύνολο των χωρών των εταίρων που συμμετείχαν στο έργο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου (www.misrar.eu).