Πρόσκληση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016

Καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς του Δήμου Ηγουμενίτσας στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία θα παρουσιαστεί ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, στις 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας. 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος