3ωρη Στάση εργασίας σήμερα και συγκέντρωση στην είσοδο του Δημαρχείου Ηγουμενίτσας στις 8.00 το πρωί από τον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας

Την Πέμπτη 16η Μαΐου 2013 και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ. θα διεξαχθεί ο ανοιχτός Διαγωνισμός για τη Μεταφορά Απορριμμάτων ΔΕ Ηγουμενίτσας και ΔΕ Συβότων , ο οποίος είχε προκηρυχθεί αρχικά για τις 02 Μαΐου 2013 και ματαιώθηκε μετά την επιτυχημένη κινητοποίηση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσπρωτίας, με την πραγματοποίηση 3ωρης στάσης εργασίας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας στην οδό Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Η Προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη είναι 87.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κ.Α 20.6162.001 και ΚΑ 20. 6162.003 του προϋπολογισμού έτους 2013.

Νέα προσπάθεια να μην ιδιωτικοποιηθεί ο τομέας καθαριότητας 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισες

Την Πέμπτη 16 Μαΐου η Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας διενεργεί τον επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την αποκομιδή των απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Ηγουμενίτσας και Συβότων». Έτσι προωθείται το έγκλημα της ιδιωτικοποίησης του τομέα της καθαριότητας με ότι αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στον Δήμο μας.

· Είναι καθαρό ότι η κατάργηση φέτα – φέτα του τομέα καθαριότητας θα οδηγήσει σε διαθεσημότητες – απολύσεις .Είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ανταποδοτικότητας στην παροχή υπηρεσιών και αύξηση των διαφόρων τελών, στην υποβάθμιση των υπηρεσιών.· Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας διεκδικεί: Κατάργηση της επιχειρηματικότητας, αποκλειστικά δημόσιες υπηρεσίες . Μείωση των δημοτικών τελών με σκοπό την κατάργηση τους, δωρεάν παροχές για τη λαϊκή οικογένεια, ανέργους. Διασφάλιση του δικαιώματος στη δουλειά για όλους, σταθερή και μόνιμη με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων ανεξάρτητα σχέσης εργασίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και επειδή όλα αυτά απαιτούν χρήματα επαναφέρει τις προτάσεις για διεκδίκηση από το κράτος των παρακρατημένων φόρων για τους Δήμους, για την φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων με συντελεστή 45 %, την αγωνιστική διεκδίκηση χρηματοδότησης από το κράτος .

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας καλεί όλους τους εργαζόμενους στους δήμους της Θεσπρωτίας να συμμετέχουν στην 3ωρη Στάση Εργασίας την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 από τις 8.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. 

 
Όλοι στη συγκέντρωση στην είσοδο του Δημαρχείου Ηγουμενίτσας στις 8.0 0 το πρωί.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ