Μέχρι τις 4 Αυγούστου οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

Το Ν.Π.Δ.Δ του Π.ΑΚ.Π.ΠΟ  του Δήμου Ηγουμενίτσας κάνει γνωστό ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελούμενους δηλαδή από μητέρες ή τους άνδρες (στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία) για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Ηγουμενίτσας μέσω του Προγράμματος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης:

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το έτος 2014-2015.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλοι οι παιδικοί σταθμοί του Δ. Ηγουμενίτσας:

Α΄ Παιδικός, Β΄ Παιδικός, Γ΄ Παιδικός, Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Ν. Σελεύκειας, Καστρίου, Παραποτάμου, Πλαταριάς, και Πέρδικας

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25/7/2014 έως τις 4/8/2014 στα γραφεία του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ στην οδό Ελευθερίας 7 (παλιό Δημαρχείο).Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 4/8/2014 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, γονείς/κηδεμόνες, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ στην οδό: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 (ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) και στα τηλέφωνα:    2665360018, -19,-20,-21

 

                                                                       Aπό το Γραφείο Τύπου