Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (4η 2014)

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πεζόδρομου Ελ. Βενιζέλου» στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για αλλαγή χρήσης αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς σε τουριστικό.

-Εισηγήτρια: Δήμα Ισμήνη – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η Εθνική Αντίσταση» στο Ο.Τ. 25 για αλλαγή χρήσης του συγκεκριμένου Ο.Τ. από “Βρεφονηπιακό Σταθμό” σε “Εκπαίδευση” (Νηπιαγωγείο).

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπλήρωσης του σκοπού της δωρεάν παραχώρησης με την αριθμ. 245/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 21 του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ» στην ενορία Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ηγουμενίτσας για ανέγερση νέας Εκκλησίας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Επί της εισηγήσεως της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Κατευθύνσεις για την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της 5ης Π. Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ”.

-Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 7ο

Επί του αιτήματος της «ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. – Ε. ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – Π. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε.» σχετικά με τη χορήγηση άδειας έρευνας – εκμετάλλευσης λατομείου σε έκταση εμβαδού 98.807,88τμ στο Δ.Δ. Αργυρότοπου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Επί του αιτήματος της «ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. – Ε. ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – Π. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε.» σχετικά με τη χορήγηση άδειας έρευνας – εκμετάλλευσης λατομείου σε έκταση εμβαδού 93.465,38τμ στο Δ.Δ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση εκμίσθωσης, μετά από δημοπράτηση, του υπ’ αριθ. 131 τεμαχίου του Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας, έκτασης 10.949τμ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για αγροτική καλλιέργεια (τριφυλλιού, βρώμης, καλαμποκιού και λειμώνων) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση εκμίσθωσης, μετά από δημοπράτηση, του υπ’ αριθ. 108 τεμαχίου του Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας, έκτασης 4.296τμ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για αγροτική καλλιέργεια (τριφυλλιού, βρώμης, καλαμποκιού και λειμώνων) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση εκμίσθωσης, μετά από δημοπράτηση, του υπ’ αριθ. 222 τεμαχίου του Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας, έκτασης 11.517τμ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Παραπόταμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για αγροτική καλλιέργεια (τριφυλλιού, βρώμης, καλαμποκιού και λειμώνων) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση εκμίσθωσης, μετά από δημοπράτηση, έκτασης εμβαδού 12.450,00τμ από το υπ’ αριθ. 992 τεμάχιο Διανομής του αγροκτήματος Γραικοχωρίου 1959 της Τ.Κ. Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για δενδροκομία (οπορωφόρα – εσπεριδοειδή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Χορήγηση νέων αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2014.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Χορήγηση νέων αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Τροποποίηση αδειών υπαίθριου εμπορίου ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Ανανέωση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για μια τριετία.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Επιβολή προστίμων αυθαίρετης βόσκησης στην Δ.Κ. Πέρδικας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Επί αιτήσεως Παπανδρέου Βασίλειου για παράταση της μίσθωσης του τουριστικού αναψυκτηρίου – περιπτέρου στην Πέρδικα.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Περίφραξη γηπέδου Μαζαρακιάς».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο

Τροποποίηση της αριθμ. 190/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την χρηματοδότησης του Δήμου μας από το Υπ. Ανάπτυξης για αντιπλημμυρικά έργα.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο

Καθορισμός ατόμων & ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΚΗΦΗ) σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. οικ.3816/12-2-14 έγκριση του ΥΠΕΣ.

-Εισηγητής: Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος – Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

ΘΕΜΑ 22ο

Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας, που αφορούν διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης από λάθος χρεώσεις στην κατανάλωση νερού στην Δημοτική Ενότητα Συβότων.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Λήψη απόφασης επί της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με την Εταιρεία «Κ.Ε.Κ. TECHVISION Ε.Π.Ε.».

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης) για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, των Νομικών Προσώπων (ΠΑΚΠΠΟ & ΔΕΥΑΗ) και των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2014 – 2015.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης) για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, των Νομικών Προσώπων (ΠΑΚΠΠΟ & ΔΕΥΑΗ) και των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Διαγωνισμού.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, των Νομικών Προσώπων (ΠΑΚΠΠΟ & ΔΕΥΑΗ) και των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο

Σχετικά με το αριθμ. πρωτ. 7/2014 έγγραφο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορύτιανης, για ανάκληση της δωρεάς οικοπέδων και κτηρίων προς την πρώην κοινότητα Κορύτιανης της Δ.Ε. Παραποτάμου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή οριστικών συμβολαίων με Παναγιώτη Λιοπιάρη.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΜΙΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ