Βασίλης Οικονόμου: Να ακυρωθεί η πρόβλεψη του Νόμου 4027/2011 για την σταδιακή κατάργηση των Λυκείων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας όπως και στον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς κ.Βασίλης Οικονόμου ζητώντας από τους εν λόγω Υπουργούς την ακύρωση του του Νόμου 4027/2011 για την σταδιακή κατάργηση των Λυκείων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Επίσης ζητά την κάλυψη ττων λειτουργικών κενών που έχουν προκύψει, όπως και των όποιων άλλων προλημάτων δημιούργησε στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού η εφαρμογή του ανωτέρου νόμου. Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς: Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
         Υπουργό Εξωτερικών
 
Θέμα: Να ακυρωθεί η πρόβλεψη του Νόμου 4027/2011 για την σταδιακή κατάργηση των Λυκείων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 
Κύριοι Υπουργοί, 
Όπως σίγουρα γνωρίζετε η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια, δημιούργησε ένα νέο μεγάλο κύμα μετανάστευσης των Ελλήνων προς τις χώρες του εξωτερικού και κυρίως τις οικονομικά εύρωστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία. Ο κύριος λόγος της μετανάστευσης σήμερα (όπως και στη δεκαετία του 1950) είναι η ανεργία στην Ελλάδα και η έλλειψη προοπτικής σε μορφωμένους νέους ανθρώπους με «δυνατά» βιογραφικά. Οι συμπολίτες μας αυτοί συνήθως επιλέγουν και μετακινούνται σε περιοχές με σημαντική ελληνική παρουσία. Η ελληνική κοινότητα στην Γερμανία είναι από τις μεγαλύτερες σε όλο τον κόσμο και όλα συντείνουν στο να αυξηθεί με σημαντικούς ρυθμούς στα χρόνια που έρχονται. Παρά το δεδομένο όμως αυτό για λόγους που δεν κατανοούμε, εμείς τουλάχιστον, αποφασίστηκε το 2011 με το Νόμο 4027, να κλείσουν σταδιακά όλα τα Λύκεια που υπάρχουν και λειτουργούν για πολλά χρόνια στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, με αποτέλεσμα οι Έλληνες μαθητές να απορροφηθούν υποχρεωτικά από το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ποιος όμως επιθυμεί κάτι τέτοιο από την στιγμή που σύσσωμη η ελληνική ομογένεια της Γερμανίας δεν το επεδίωξε και αντιτάχθηκε σε αυτή την ενέργεια και σε τι αποσκοπεί αυτή η κίνηση υποβάθμισης της παιδείας που προσφέρεται στους Έλληνες της Γερμανίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της χώρας μας; Μετά τις έντονες πιέσεις όλων των επιμέρους φορέων της Ομογένειας στην Γερμανία και με τροπολογία (Άρθρο 8, Ν 4076 ΦΕΚ 159), επιτρέψατε την εγγραφή μαθητών στα Ελληνικά Λύκεια της Γερμανίας για την τρέχουσα σχολική χρονιά μεταφέροντας την έναρξη ισχύος του άρθρου 5 του Νόμου 4027/2011 για την επόμενη σχολική χρονιά (2013-2014), ενέργεια όμως που σαφώς δεν επιλύει αλλά απλά μεταφέρει το πρόβλημα στην επόμενη χρονιά, δυναμιτίζοντας τελικά στο σύνολό της την εκπαιδευτική διαδικασία και την παροχή ελληνόγλωσσης παιδείας στα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών στην Γερμανία. Επί της ουσίας και εφόσον τελικά ισχύσουν οι ρυθμίσεις του 4027/2011 για τα ελληνικά λύκεια, συστήνουμε ως κράτος στους Έλληνες ομογενείς να επιλέξουν γερμανικά σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών τους από την αρχή, ώστε να μην διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, με την ένταξή τους σε διαφορετικό σε πολλά σημεία εκπαιδευτικό σύστημα στην ηλικία της εφηβείας.
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική λογική στην κατάργηση των ελληνικών λυκείων στην Γερμανία,
Ερωτάστε:
1. Προτίθεστε να προβείτε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση που θα καταργεί το εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Νόμου 4027/2011 σύμφωνα με την οποία από το σχολικό έτος 2012-2013 καταργούνται σταδιακά τα Λύκεια που έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις ν.δ. 695/1970 στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ελληνικό κράτος θα παρέχει την δυνατότητα στα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών στην Γερμανία να ολοκληρώσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ελληνικά σχολεία;
2. Ποια είναι τα κενά στις θέσεις καθηγητών για τα ελληνικά λύκεια της Γερμανίας, ποια για τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης και πότε εκτιμάτε ότι θα καλυφθούν αυτά;
3. Δημιουργήθηκαν επιπρόσθετα προβλήματα στην στελέχωση των ελληνικών σχολείων στην Γερμανία από τις προβλέψεις του Νόμου 4027/2011;
4. Με δεδομένο ότι η μετανάστευση των Ελλήνων προς το εξωτερικό και ειδικά προς την Γερμανία παρουσιάζει δυστυχώς και πάλι μεγάλη έξαρση σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να ενισχύσετε την λειτουργία της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και ειδικά στην Γερμανία;
5. Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με ποιους φορείς της Ομογένειας ανά τον κόσμο συνεργάζεστε προκειμένου να επιλύονται και ή δυνατόν να προλαμβάνονται τα προβλήματα στην λειτουργία της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό;
6. Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές ενημερώνουν έγκαιρα για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ποιος ο βαθμός αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρουσιάζονται;
7. Ειδικά για τα σχολεία όλων των βαθμίδων της περιοχής της Έσσης Γερμανίας και δη της Φρανκφούρτης όπου υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα και παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό πότε εκτιμάτε ότι θα αποσπαστούν οι απαραίτητοι καθηγητές; Αληθεύει ότι στην Φρανκφούρτη γίνεται συνδιδασκαλία στις πρώτες τάξεις του δημοτικού για να αντιμετωπιστούν τα κενά;
8. Πόσοι μαθητές εκτιμούν οι διπλωματικές και προξενικές αρχές ότι μετακινήθηκαν από τα ελληνικά σχολεία στα γερμανικά λόγω της αβεβαιότητας και των φόβων για την εκπαιδευτική εξέλιξη των παιδιών που προκάλεσε ο Νόμος 4027/2011; 
 
           -Ο-
     ΕΡΩΤΩΝ   
        ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
             ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ