Πρόσληψη 57 ανέργων για επτά μήνες

Το Culturepolis-Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας (Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών, Παρ/μα Αδριατικής & Ιονίου), επελέγη από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού ως δικαιούχος για την εκτέλεση έργου προώθησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στον πολιτισμό του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με συμπράττοντες φορείς την ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και Άρτας, την ΛΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, και την  ΙΒ΄ ΕΠΚΑ Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο αυτό θα απασχοληθούν 57 εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι έως 35 ετών, -22 θέσεις εργασίας στην περιοχή της Πρέβεζας και της  Άρτας, 16 θέσεις εργασίας στην περιοχή της Θεσπρωτίας και 19 θέσεις εργασίας στην περιοχή των Ιωαννίνων- για επτά μήνες.

Η σχετική προκήρυξη θα δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα στον τύπο και θα αναρτηθεί στα γραφεία και στην ιστοσελίδα της οργάνωσης www.culturepolis.org, στα δημοτικά καταστήματα των Δήμων Πρέβεζας, Αρταίων, Ιωαννιτών, Δωδώνης, Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Σουλίου, στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ των περιφερειακών ενοτήτων Πρέβεζας, Άρτας, Ηγουμενίτσας και Ιωαννίνων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα και στην ιστοσελίδα της «Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού» (http://ep.culture.gr).

Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εργασίας θα γίνει βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης με την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η κατάσταση ανέργου, η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.), το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συντελέσει στην αναβάθμιση των  πολιτιστικών υποδομών της καθώς μέσω του προγράμματος θα προσληφθούν  φύλακες για επιμήκυνση του χρόνου επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αιχμής της τουριστικής κίνησης, εργατοτεχνίτες που θα απασχοληθούν σε εργασίες που συμβάλλουν στην διευκόλυνση της επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και συνεπώς στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή με θετικές συνέπειες για τη τοπική οικονομία και την αναπτυξιακή της προοπτική.

Το CulturePolis συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αυτό επιτελεί στο μέτρο του δυνατού τους σκοπούς του ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, που μεταξύ άλλων είναι η στήριξη του πολιτισμού και ενίσχυση των τοπικών δομών και κοινωνιών.   Παρόλο που το πλαίσιο αναφοράς των προγραμμάτων αυτών εσφαλμένα τοποθετεί τις ΜΚΟ-δικαιούχους σε ρόλο «εργοδοτών» με όποιες υποχρεώσεις απορρέουν από αυτή τη θεώρηση, σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού, η διοίκηση του CulturePolis συμφώνησε τελικά να συμμετάσχει η οργάνωση για να μην αποστερηθεί από ανέργους συνανθρώπους μας στην Ήπειρο, τη δυνατότητα έστω έκτακτης απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Παπαχατζή τηλ. 26820 54111, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00- 14.00 και να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του CulturePolis, culturepolis.org, όπου θα αναρτηθεί η ανακοίνωση και  όλα τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους.