5.824 συμβασιούχοι σε Δήμους, ΔΕΚΟ, Υπηρεσίες

Αιτήσεις για την κάλυψη 5.824 κενών θέσεων εργασίας υποβάλλονται εντός του Αυγούστου σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και υπουργεία.

Η πλειονότητα των θέσεων -5.177 συνολικά- προσφέρεται µέσω του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας και αφορά τη Θεσσαλονίκη, την Αττική, τις Σέρρες, την Πέλλα και την Κοζάνη.

Οι περισσότερες από τις θέσεις κατανέµονται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα προσληφθούν 3.273 άνεργοι, ενώ ακολουθούν οι Σέρρες µε 1.110 θέσεις, η Πέλλα µε 503, η Κοζάνη µε 210 και η Αττική µε 81 θέσεις. Τριακόσιες εβδοµήντα επτά θέσεις εποχικού προσωπικού, µε συµβάσεις διάρκειας ενός έως τριών µηνών, αντιστοιχούν στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ενώ αιτήσεις για 244 θέσεις υποβάλλονται, µεταξύ άλλων, στους Δήµους Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης, Αγίου Δηµητρίου και Αλεξάνδρειας Ηµαθίας.

Οι προθεσµίες «τρέχουν» και για 26 θέσεις σε τέσσερις φορείς του υπουργείου Πολιτισµού για την ανάδειξη και συντήρηση µνηµείων. Στο µεταξύ, το υπουργείο Εργασίας ενέκρινε 2.643 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στις Περιφέρειες Τρικάλων, Κέρκυρας, Ηρακλείου και Ηλείας.

Οι φορείς αναµένεται, µέσα στο προσεχές χρονικό διάστηµα, να στείλουν τις προκηρύξεις τους στο ΑΣΕΠ για έγκριση, ώστε, αµέσως µετά, να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

πηγή:http://www.ethnos.gr