Ανάρτηση σχεδίων μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων 6ης πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγ/τσας, με την υπ’ αρ. 97/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε την ανάρτηση των σχεδίων οριοθέτησης των ρεμάτων της 6ης πολεοδομικής ενότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχεδίων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις στην Τεχνική Υπηρεσία (3ος όροφος) του Δημαρχείου Ηγ/τσας (Σουλίου 3) το διάστημα από 18/04/2012 έως και 03/05/2012.