Πρέβεζα: Περισσότεροι από 800 μαθητές θα μυηθούν στην προστασία της φύσης στα πλαίσια του έργου Βe-Natur

be_natur_logoΠερισσότεροι από 800 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια)από τις Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας, θα μυηθούν στην προστασία της φύσης στα πλαίσια της υλοποίησης του διακρατικού έργου Βe Νatur. 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού, ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α, υλοποιεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος South East Europe, το έργο Be-Natur  το οποίο έχει ως αντικείμενο την προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων προστατευόμενων περιοχών.

Στην περιοχή μας οι δράσεις αυτές επικεντρώνονται στο οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου.

Με στόχο την  ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων), ειδικοί επιστήμονες του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ θα ενημερώσουν τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, με τη βοήθεια ειδικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου και με βιωματικό τρόπο (παιχνίδια, σκίτσα, δραστηριότητες στο πεδίο κ.α.), για τα υδάτινα οικοσυστήματα, το ρόλο και τη σπουδαιότητά τους, τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω απ’ αυτά και την ανάγκη προστασίας τους.

Οι ενημερώσεις θα γίνουν τόσο στη σχολική αίθουσα όσο και με εκπαιδευτικές εκδρομές που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία στο Εθνικό Πάρκο του Αμβρακικού.

Ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα εκδήλωσαν 15 σχολεία, μετά από πρόσκληση που εστάλη μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των Τοπικών Διευθύνσεων Άρτας και Πρέβεζας, σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Όλα τα αιτήματα έγιναν δεκτά.

Η υλοποίηση του προγράμματος των εκπαιδευτικών επισκέψεων ξεκινά την 15η Μαρτίου και ολοκληρώνεται την 25η Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BE NATUR, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.be-natur.it/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας South East Europe και από Εθνικούς Πόρους.