Διοργάνωση Έκθεσης & Επιχειρηματικής Αποστολής Β2Β του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στην Αλβανία

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος «IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007 – 2013», υλοποιεί το Έργο: «IntActPlan: Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και τη Δημιουργία Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες Αγορές» (Κωδικός: 903024).

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας αξιοποιώντας δράσεις του ανωτέρω Έργου, και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αυλώνας, διοργανώνει Έκθεση και Επιχειρηματική Αποστολή Ελλήνων επιχειρηματιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας στους Αγ. Σαράντα Αλβανίας. Στην αποστολή θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συναντήσεων Β2Β (Επιχείρησης προς Επιχείρηση) σε Αλβανία και Ελλάδα.

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον Ισόγειο χώρο του Ξενοδοχείου TATZATI (Center Saranda, Tel: ++355 852 3517/++355 852 3700), στους Αγ. Σαράντα από 11 έως και 13 Οκτωβρίου 2013.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 11/10/2013, στις 17:30. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

·         Παρασκευή: 11/10/2013 17:30 21:00

·         Σάββατο: 12/10/2013    10:00 – 14:00 και 17:30 21:00

·         Κυριακή: 13.10.2013      10:00 14:00.

Η Επιχειρηματική Αποστολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 13/10/2013, στις 11:00, στον ίδιο χώρο με την Έκθεση.

Οι ανωτέρω εκδηλώσεις στοχεύουν στα ακόλουθα:

·         Γνωριμία επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής.

·         Ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

·         Δημιουργία δικτύου επιχειρηματικής επικοινωνίας για την προώθηση και ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου.

·         Επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του έργου και την επίτευξη των στόχων του.