Νέες φυτεύσεις αμπελιών & υποχρεώσεις αμπελοκαλλιεργητών

nomarxia

nomarxiaΣε εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών (ΕΚ) 1282/2001 & 479/2008 &555/2008 & 436/2009  και μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α 286839/2-4-2009 η οποία εξακολουθεί να ισχύει , σας κάνουμε γνωστό ότι απαγορεύονται οι φυτεύσεις νέων αμπελιών. Επιτρέπονται μόνο μετά την απόκτηση δικαιωμάτων φυτεύσεις από το ΥΠΑΑΤ μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Οι  αιτήσεις για την απόκτηση δικαιωμάτων φύτευσης  γίνονται στη Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην. από 1/8 έως και 15/12 κάθε έτους.

Επίσης κάνουμε γνωστό σε όλους  τους αμπελοκαλλιεργητές  του νομού ότι υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε χρόνο έντυπο συγκομιδής σταφυλιών όπως προβλέπεται από τη ισχύουσα  νομοθεσία .Τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                            Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                  ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ