Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ηπείρου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μαζί με άλλα πέντε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

CaseΜaker: ένα έργο για την προώθηση νέων μαθησιακών και διδακτικών πρακτικών στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση

Στην Κοπεγχάγη, στο Copenhagen Business School, φιλοξενήθηκε, στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2013, η πρώτη συνάντηση των εταίρων του καινοτόμου Έργου CaseΜaker, ενός Έργου το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι του Έργου, οι οποίοι με την εμπειρία τους θα συμβάλουν στην υλοποίηση και την επιτυχία του. Οι εταίροι είναι οι εξής:

·          Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (Δανία)

·          Πανεπιστήμιο του Λούμπεκ (Γερμανία)

·          Phases (Δανία)

·          Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Ελλάδα)

·          Πανεπιστήμιο του Λουντ (Σουηδία)

·          Cass Business School (Ηνωμένο Βασίλειο)

·          Birmingham City University (Ηνωμένο Βασίλειο)

Από το Τ.Ε.Ι Ηπείρου, συμμετείχε ο κ. Χρυσόστομος Στύλιος Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο  οποίος παρουσίασε τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί για την εκπαίδευση και μάθηση με μελέτη περιπτώσεων (case-based learning).

Το CaseΜaker είναι ένα εγκάρσιο Έργο που έχει ως στόχο την προώθηση νέων πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης στην τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση με τη χρήση μίας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης ανοικτού κώδικα, ειδικά σχεδιασμένης για την ενίσχυση της μάθησης και διδασκαλίας με μελέτη περιπτώσεων (case-based learning and teaching). Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα θα σχεδιαστεί στα πλαίσια του Έργου, θα χρησιμοποιηθεί από τα Πανεπιστήμια και θα ενισχύσει την ενσωμάτωση της διδασκαλίας μέσω της μελέτης περιπτώσεων στα προγράμματά τους.

Απώτερος στόχος του Έργου είναι να ενισχύσει τη μάθηση, να βοηθήσει τους μαθητές/σπουδαστές να αναπτύξουν τις οριζόντιες/μεταβιβάσιμες δεξιότητές τους (transferable skills) και συνεπώς να ενισχύσει και την απασχολησιμότητά τους (employability).

Η υλοποίηση της πλατφόρμας CaseΜaker θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε βάθος τριετίας, και στόχος της είναι να αποδειχτεί κατάλληλη για εφαρμογή σε διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα ισχυροποιήσει τη θέση των εταίρων του Έργου στον ευρωπαϊκό χάρτη εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, θα έχει μακροχρόνια θετική επίδραση στους Ευρωπαίους φοιτητές και θα συνεισφέρει γενικά στη δια βίου μάθηση.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τον καινοτόμο χαρακτήρα και τη μοναδικότητα του Έργου CaseΜaker, το οποίο διευκολύνει τη συνεργατική εργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών για τη δημιουργία διαδικτυακών πολυμεσικών περιπτώσεων, τη συνεργατική εργασία μεταξύ σπουδαστών για την ανάλυση πολύπλοκων περιπτώσεων, καθώς και την πρόσβαση εκπαιδευτικών/ερευνητών/σπουδαστών σε λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες μάθησης.