ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η Α.Σ. “Θεσπρωτική Κοινωνική Συνεργασία” και το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ως εταίρος της Α.Σ., διοργανώνουν στο πλαίσιο της Πράξης: “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Θεσπρωτίας” ΟΠΣ 375472,

Εκδήλωση – Ενισχυτική της Δράσης 11: “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Απριλίου και ώρα 19:00 μ.μ στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Κ. Βασιλικής 13, Ηγουμενίτσα.