Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Πλατάνου & Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτρη Ιατρίδη, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές) – Μέτρο 321 (Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία στον αγροτικό πληθυσμό), το έργο «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Πλατάνου & Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών».

Το έργο έχει προϋπολογισμό (με ΦΠΑ) 264.450 ευρώ και αφορά στην αποκατάσταση της άρδευσης γεωργικών εκτάσεων 420 στρεμ. και της ορθολογικής διαχείρισης του διατιθέμενου νερού με την ανακατασκευή παλαιάς διώρυγας μεταφοράς του νερού στα τμήματα των Τ.Κ. Πλατάνου και Αγίου Νικολάου του Δήμου Φιλιατών. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή της υφιστάμενης ορθογωνικής διώρυγας σύμφωνα με νέες διατομές κατά τμήματα, σε συνδυασμό με τα απαραίτητα τεχνικά έργα διέλευσης υφιστάμενων καναλιών ρεμάτων, τοπικών επαρχιακών οδών και αντιστηρίξεων.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας δήλωσε ότι «επιδίωξή μας είναι και στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 να ενταχθούν και να υλοποιηθούν μικρά και μεγαλύτερα έργα αγροτικών υποδομών για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της Θεσπρωτίας».