Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Aνάπτυξης

perifereia

 perifereiaΣυνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία αποφάσισε τα εξής:

  1.  Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Δωδώνης για την υποβολή πρότασης και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 για το έργο: « Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», προϋπολογισμού 4.445.000,00 €.
  2. Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Υπ. Πολιτισμού και Δήμου Κόνιτσας για την αποκατάσταση πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας.
  3. Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάμου Π.Ε. Άρτας.
  4. Γνωμοδότησε επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:       «Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων- υδρομαστεύσεων» της Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών.
  5. Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία,  επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την διάνοιξη τριών νέων δημοτικών υδρογεωτρήσεων τις οποίες θα διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας.» 
  6. Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία,  επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση μονάδας ανάμειξης και συσκευασίας ορυκτελαίων και παραγωγής αντιψυκτικών υγρών, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη ΒΙ. ΠΕ.  Ιωαννίνων.   
  7. Γνωμοδότησε επί  του περιεχομένου της τροποποίησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ως προς τη μείωση της δυναμικότητας υφιστάμενου σφαγείου από 8700 tn/y  ζώντος βάρους σε 4000 th/y ζώντος βάρους εγκατεστημένο στη θέση «Βασιλάδι» της Τ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού,  Π. Ε. Πρέβεζας.  
  8. Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία,  επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός, ισχύος 30 MW, στη θέση «ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΟΡΤΑ- ΠΑΛΙΟΥΡΙ- ΒΟΥΝΟΣΠΗΛΙΑ», Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας».  
  9. Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία,  επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:         «Αιολικός σταθμός ισχύος 20 MW, στη θέση «ΠΙΘΑΡΙ – ΒΟΤΑΝΙ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ», Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η Στρατηγική Μελέτη Π.Ε. για το Σχέδιο Διαχείρισης

 της περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμών

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά  κατά πλειοψηφία,  επί  του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής Λεκάνης Απορροής ποταμών (Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου).   Όπως τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη,  η Σ.Μ.Π.Ε. αναλύει τους στόχους που θέτει και τις επιπτώσεις των μέτρων για την επίτευξη των στόχων και δεν αποτελεί Μ.Π.Ε. του κάθε έργου ή μέτρου που προτείνεται σε αυτή

«Με τα σχέδια διαχείρισης καθορίζονται τα μέτρα για την αειφόρο χρήση του νερού και τίθεται το πλαίσιο για την παρακολούθηση,  προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων κατ΄ εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 για τα ύδατα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι για κάθε έργο που θα προωθηθεί μελλοντικά προς υλοποίηση θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που τότε θα εξεταστεί από την Περιφέρεια και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για

άδειες ταξί στην Π.Ε. Πρέβεζας

 

            Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας,  νέας άδειας Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφισταμένης σε άλλο τύπο, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2013 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσδιορίζουν  την έδρα ή τις έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα. Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθορισμός του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ανά έδρα και εφόσον προκύπτει για κάποια από αυτές κενός αριθμός, θα συνεχίζεται η διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας ΕΔΧ ταξί σε άδεια ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην έδρα αριθμού αδειών. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα χορηγούνται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας (τη. 2682362800, οδός Συράκου) καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr. ,καθώς και στις έδρες των δήμων και των αντίστοιχων ΚΕΠ.