Πρόσκληση σε Ημερίδα ADRIATICMoS – ELPORTAL

Ο διάδρομος της Αδριατικής-Ιονίου έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος μεταφορικός άξονας για τη σύνδεση της Ελλάδος με τη Δυτική Ευρώπη. Kόστος μεταφοράς, ταχύτητας και αξιοπιστίας που παρέχουν οι θαλάσσιες μεταφορές και μετακινήσεις της περιοχής, αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των αντίστοιχων οδικών αξόνων. Οι δυτικοί λιμένες της χώρας, Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα αποτελούν σημαντικό κόμβο του συστήματος επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών Ελλάδος ενώ παράλληλα αποτελούν τις κύριες δυτικές πύλες συνδέοντας τη χώρα με Αλβανία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και Μαυροβούνιο.

Με στόχο την ανάδειξη της περιοχής ως μεταφορικό πόλο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο– Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής και ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας εκπονούν δυο σχετικά διασυνοριακά έργα ADRIATICMOS και EL-PORTAL στα πλαίσια των προγραμμάτων Διακρατικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC CBC και Ελλάδα – Αλβανία αντίστοιχα.

Το έργο «ADRIATICMOSΑνάπτυξη Συστήματος Θαλασσίων Διαδρόμων στη περιοχή της Αδριατικής», εκπονείται ήδη από τον Μάρτιο 2011 από Οργανισμούς και Ινστιτούτα από Ελλάδα και Ιταλία, ενώ κύριο αντικείμενο του είναι η δημιουργία θαλάσσιων διαδρόμων στην περιοχή της Αδριατικής συνδέοντας την Ευρώπη με τις νοτιανατολικές χώρες της Ε.Ε., τη Κύπρο και τις γειτονικές περιοχές, μέσω ενός διευρωπαϊκού συστήματος συνδυασμένων μεταφορών. Το έργο έχει ήδη προσδιορίσει την ανάπτυξη και διαμόρφωση ενός Στρατηγικού Σχεδίου που στοχεύει στην μετατόπιση των μεταφορικών ροών από τις οδικές μεταφορές στις συνδυασμένες (Θαλάσσιοι Διάδρομοι), την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας στην περιοχή.

Το έργο «EL-PORTAL» εκπονείται ήδη από τον Απρίλιο 2012 από τους λιμένες της Ηγουμενίτσας, της Κέρκυρας και των Αγίων Σαράντα, ενώ κύριο αντικείμενό του είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγής εμπειριών από την υιοθέτηση και την εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων σε σχέση με τους λιμένες της   Κέρκυρας – Ηγουμενίτσας – Αγ. Σαράντα, η διασφάλιση  της προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής, καθώς και   η διάδοση της κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής και των 3 εταίρων του Προγράμματος, σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό.

Στα πλαίσια της υλοποίησης των δυο έργων θεωρείται σημαντικό να προωθηθεί η συνέργεια αντίστοιχων ενεργειών και πρωτοβουλιών της περιοχής και να επιτραπεί η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να προσδιορισθούν καλύτερα οι σχετικές προτεραιότητες. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην σχετική Ημερίδα που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής και ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας και θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2014 στο ξενοδοχείο SIVOTA DIAMOND SPA RESORT στα Σύβοτα Θεσπρωτίας.

Διοργάνωση: Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρόγραμμα Ημερίδας

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014 Sivota Diamond Spa Resort

 
09:30 Προσέλευση – Εγγραφές
10:00 Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, Θ. Γ. Πιτούλη
10:15 Χαιρετισμός Προέδρου και Δ.Σ. της ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Βασιλείου Κ. Διαμάντη Έναρξη εργασιών

10:30 Προοπτικές ανάπτυξης μεταφορών στην Θεσπρωτία στα πλαίσια του έργου «ADRIATICMοS – Ανάπτυξη Συστήματος Θαλασσίων Διαδρόμων στη περιοχή της Αδριατικής»
Δρ Δημήτριος Τσαμπούλας, Καθηγητής, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
10:50 Συνέργειες και Κοινές Δράσεις Μεταφορών Ελλάδας – Αλβανίας
κος Thanas Poci, Διευθυντής Ινστιτούτου Μεταφορών Αλβανίας – AIT
11:10 Σύστημα πληροφόρησης κοινού για αύξηση της κινητικότητας και διευκόλυνση των επιβατικών μεταφορών στα πλαίσια του έργου EA SEA WAY(IPA ADRIATIC)
Δρ Γιώργος Στεφανίδης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 
12:00 Διάλλειμα

12:30 Ανασκόπηση περιβαλλοντικών διεργασιών Λιμένα Κέρκυρας
κος Άγγελος Χειρδάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ
12:50 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένα Ηγουμενίτσας και αποτελέσματα περιβαλλοντικών μετρήσεων
κα Αικατερίνη Κατελάνου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης, ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ
13:10 Περιβαλλοντικό Πληροφοριακό Σύστημα – Περιβαλλοντική Βιβλιοθήκη για το έργο EL PORTAL AL
κος Μιχαήλ Τσάκωνας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ

13:30 Διάλλειμα 

 
 
15:00 Παράλληλες Ομάδες Εργασίας – Συζήτηση – Συμπεράσματα