ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σας ενημερώνει ότι το επιδοτούμενο πρόγραμμα DIGI RETAIL του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκληση», έλαβε παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 11.03.2011.

Το digi retail είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων (web site, e-shop, κτλ) και προβολής μέσω internet. Αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο και η επιχορήγηση του προγράμματος ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για Πληροφορίες αρμόδια είναι η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», με στοιχεία επικοινωνίας : http://www.digitalaid.gr/, Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 105 64 Αθήνα, Φαξ: 210 3377977

Τηλέφωνο Αρωγής Επιχειρήσεων : 800 5000115, digi-retail@digitalaid.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://digi-retailportal.digitalaid.gr