H Κρουαζιέρα στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας

bezas_ant– Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή Θεσπρωτίας Αντώνη Μπέζα

Ερώτηση, για την Προετοιμασία του λιμένα της Ηγουμενίτσας για την προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων, υπέβαλλε τον Αύγουστο ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Αντώνης Μπέζας, προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Σε απάντησή του, το υπουργείο δαβιβάζει απάντηση της ΟΛΗΓ Α.Ε. στην οποία αναφέρονται οι πρωτουβουλίες που έχουν αναληφθεί από τον Οργανισμό για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Δυτική Πύλη της Ευρώπης.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ώς εξής:

«Απάντηση ΟΛΗΓ Α.Ε. σε Αναφορά του βουλευτή κ. Α. Μπέζα»

 

Σχετ. 1) Το 8222/77/12/28-08-2012 έγγραφο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/Δ.Λ.Υ/Τμήμα β’

          2) Η αριθμ. 925/22-08-2012 ερώτηση του βουλευτή κ.. Α. Μπέζα.

 

          Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι:

  1. 1)   Πρόθεση της Ο.ΛΗΓ. Α.Ε είναι έως τον Απρίλιο του 2013, οπότε και έχει προγραμματιστεί η άφιξη του πρώτου κρουαζιερόπλοιου για τη θερινή σεζόν στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας, να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις της αρμοδιότητάς μας, ώστε απρόσκοπτα να υλοποιηθεί ο προγραμματισμός άφιξης κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.    

2) Το κόστος των παρεμβάσεων αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε (εγκατάσταση προσκρουστήρων, εγκατάσταση στεγάστρων, μετακίνηση επιβατών εντός του Λιμένα, διαμόρφωση Τελωνειακού χώρου) θα καλυφθεί με ιδίους πόρους από το αποθεματικό της Εταιρείας. Η εκτίμηση του συνολικού προαναφερόμενου κόστους βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού μας. Ειδικότερα, για την πιστοποίηση του βάθους του διαύλου και τις σχετικές με αυτόν εργασίες, έχει ήδη εγγράφως ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ),  ώστε να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες και αναμένουμε την απάντησή τους.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η πλοιοκτήτρια Εταιρεία των κρουαζιερόπλοιων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και ενημερώνεται διαρκώς από τον Οργανισμό μας για την πρόοδο των απαιτούμενων εργασιών.

 3)   Οι προσπάθειες συντονισμού των τοπικών φορέων, από την πλευρά της  ΟΛΗΓ Α.Ε, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ο Οργανισμός προχώρησε στην πραγματοποίηση συναντήσεων με τους θεσμικούς φορείς του λιμένα  (Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, Τελωνειακές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές/Έλεγχος Διαβατηρίων) καθώς και τους συμβούλους ασφαλείας της ΟΛΗΓ Α.Ε, ενημερώνοντας τους για τις προγραμματισμένες προσεγγίσεις και τις απαιτήσεις των εταιριών κρουαζιέρας. Στις συναντήσεις (που πραγματοποιήθηκαν η πρώτη στις 2 Φεβρουαρίου 2012 και η δεύτερη στις 11 Μαΐου του 2012) εκτέθηκαν και αναλύθηκαν τα προβλήματα στις υποδομές του λιμανιού και αναζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης αυτών.

Επιπροσθέτως, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε προχώρησε στην σύσταση και συντονισμό, Συμβουλίου Ανάπτυξης Κρουαζιέρας στον λιμένα, προσκαλώντας σε αυτό όλους τους σχετιζόμενους τοπικούς φορείς της Ηπείρου. Το Συμβούλιο συγκλήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Φεβρουαρίου 2012 με την συμμετοχή των εκπροσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, της ΛΒ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων,  της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ιωαννίνων, του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας καθώς και των Επιμελητηρίων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας. Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν οι απόψεις του Οργανισμού  για τον καλύτερο συντονισμό  των φορέων και ζητήθηκε η συμβολή όλων για τον καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας. Στην συνάντηση συζητήθηκαν προβλήματα που έχουν ήδη επισημανθεί από τις εταιρίες κρουαζιέρας, όπως η υψηλή τιμή πώλησης του νερού στα πλοία (ζήτημα το οποίο και    δεσμεύτηκε   να   διερευνήσει   ο   εκπρόσωπος  του  Δήμου  Ηγουμενίτσας),  ο  χρόνος λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και προτάσεις που κατατέθηκαν από τους φορείς, για την προβολή περισσότερων περιοχών της Ηπείρου. Στον Εμπορικό Σύλλογο και στα Επιμελητήρια παρουσιάστηκαν οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από αντίστοιχους φορείς σε άλλα ελληνικά λιμάνια (όπως η παροχή εκπτώσεων στους επιβάτες κρουαζιέρας από καταστήματα της Θεσσαλονίκης), και ζητήθηκε απ’ αυτούς η εξέταση της δυνατότητας ανάπτυξης ανάλογων δράσεων.

Οι προσπάθειες της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε στην οργάνωση και συντονισμό των φορέων είναι συνεχής. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τους θεσμικούς φορείς του λιμένα για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην παροχή υπηρεσιών στους επιβάτες κρουαζιέρας. Επίσης έχουν ήδη σχεδιαστεί οι επόμενες συναντήσεις του Συμβουλίου Ανάπτυξης Κρουαζιέρας, εντός του φθινοπώρου, για επίλυση των προβλημάτων,  αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων και προσδιορισμό των επόμενων κοινών προωθητικών κινήσεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης ήταν:

 Όπως είναι γνωστό, ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ), σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, την 1/8/2012, ο υπεύθυνος διαχείρισης στρατηγικού σχεδιασμού μεγάλης εταιρείας του κλάδου, πραγματοποίησε επίσκεψη- έλεγχο στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας προκειμένου να διαπιστώσει επιτόπου τις υπάρχουσες συνθήκες για την άφιξη των πλοίων της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η  συγκεκριμένη εταιρεία έχει προγραμματίσει 14 αφίξεις στην Ηγουμενίτσα για το επόμενο έτος  από 5/6/2013 έως 4/9/2013 και  ότι ο συνολικός αριθμός των επιβατών που αναμένονται θα ανέλθει περίπου  στις 15000,  χωρίς να υπολογίζεται το πλήρωμα του πλοίου.

Από την επίσκεψη και τις συναντήσεις με τη διοίκηση και τα στελέχη του ΟΛΗΓ, προέκυψε η ανάγκη της έγκαιρης πραγματοποίησης ορισμένων έργων- παρεμβάσεων (τα οποία έχουν και παλαιότερα επισημανθεί),   όπως η πιστοποίηση του βάθους του διαύλου και η μετατόπιση των σημαδούρων του, η εγκατάσταση προσκρουστήρων ώστε να είναι δυνατή η πλαγιοδέτηση των κρουαζιερόπλοιων, η εγκατάσταση στεγάστρων για τον έλεγχο των επιβατών, η μέριμνα για τη μετακίνηση των επιβατών εντός του λιμένα και η διαμόρφωση ελεγχόμενου τελωνειακού χώρου.

Επειδή αν δεν υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα έργα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα  την  μη έλευση  κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας  το επόμενο έτος, γεγονός που δε συνάδει με την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας σε μια τόσο κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο:

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο  κ.  Υπουργός

1. Είναι στις προθέσεις του ΟΛΗΓ να προβεί σε όλα τα απαιτούμενα έργα- παρεμβάσεις ώστε να προετοιμάσει έγκαιρα το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για την προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων;

2. Ποιο είναι το κόστος αυτών των έργων- παρεμβάσεων, ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και από ποιους πόρους θα γίνει η χρηματοδότησή τους;

3. Είναι στις προθέσεις του ΟΛΗΓ, εκτός της υλοποίησης των παραπάνω έργων, να οργανώσει και να συντονίσει γενικότερα τη λειτουργία του λιμένα Ηγουμενίτσας (κρατικές υπηρεσίες, τοπικοί φορείς, προσωπικό ΟΛΗΓ κλπ) και με ποιο τρόπο, ώστε  να υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτού του είδους της επιβατικής κίνησης;