Ερώτηση του Μάριου Κάτση και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: « Η ομαλή συνέχιση λειτουργίας των δομών της Βοήθειας στο Σπίτι

katsism

katsismΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς :

Tον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα : « Η ομαλή συνέχιση  λειτουργίας των δομών της Βοήθειας στο Σπίτι και  συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτήν».

 Όπως μας έχει γίνει γνωστό από σχετικό υπόμνημα Συλλόγων και Σωματείων Εργαζομένων στο πρόγραμμα  «Βοήθεια στο σπίτι» , η λειτουργία του προγράμματος αυτού, ήδη μετονομασθέντος με τη διάταξη άρθρου 138 Τμήμα Β’ του ν. 4052/2012 σε «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων», αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Το πρόγραμμα παρατάθηκε βάσει της τροπολογίας 828/6 της 20-9-2013 μέχρι και την 30-9-2014 και ήδη έχει παραταθεί μέχρι και το τέλος του 2015. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δομές, οι οποίες απασχολούν εργαζόμενες και εργαζόμενους τριών κατηγοριών και ειδικότερα Κοινωνικούς Επιστήμονες, Νοσηλευτές και Οικογενειακούς Βοηθούς και λειτουργεί από το έτος 2002 διαμέσου των Δήμων/ΟΤΑ  ή των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (δηλαδή και διαμέσου δημοτικών επιχειρήσεων). Ιδιαίτερα σημαντικό που χρειάζεται να ληφθεί υπ´οψιν είναι το γεγονός ότι στις δομές εργάζονται κυρίως γυναίκες.

Οι γυναίκες –και μάλιστα κάποιες κατηγορίες γυναικών όπως οι μόνες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι χήρες, οι μητέρες που είναι μακροχρόνια  άνεργες ή οι μητέρες άρρωστων παιδιών- είναι σημαντικά πιο ευαίσθητες και ευάλωτες προς την φτώχεια και την ανεργία σχετικά με τους άνδρες και αυτή η απόκλιση έχει  οξυνθεί σε μεγάλο βαθμό κατά την διάρκεια της κρίσης. Επίσης με δεδομένο ότι η ανεργία των νέων γυναικών φθάνει στο δυσθεώρητο ποσοστό του 65% είναι απαραίτητη η διασφάλιση της εργασίας τους. Η γυναικεία φτώχεια σε συνδυασμό με τη διάλυση του κοινωνικού κράτους λειτουργεί προσθετικά στην οπισθοχώρηση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Όπως παρατηρούν οι εργαζόμενες/οι στις δομές του αναφερόμενου προγράμματος, εδώ και αρκετό καιρό  έχει προχωρήσει η υπαγωγή των δομών του Βοήθεια στο Σπίτι σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.) , με αποτέλεσμα να εισάγονται στοιχεία ιδιωτικής επιχειρηματικότητας στην λειτουργία αυτών των δομών και να αλλοιώνεται  ο δημόσιος και κοινωφελής χαρακτήρας τους.   Επίσης, η υπαγωγή του προγράμματος σε ιδιωτικού χαρακτήρα δομές επηρεάζει επί το αρνητικότερο ή και επί το ελαστικότερο τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις.

Το πρώτο σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τις δομές σχετίζεται με την ανεπαρκή τους χρηματοδότηση και την μη κάλυψη εδώ και αρκετούς μήνες των δεδουλευμένων για όσους και όσες εργάζονται στο πρόγραμμα. Είναι επιτακτικό σε συνθήκες οξείας οικονομικής κρίσης και διατήρησης ακόμη των αποδοχών σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, να καταβάλλονται έγκαιρα και πλήρως οι αποδοχές σε δημόσιες δομές κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.         

Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται είναι η συνέχιση της λειτουργίας αυτών των δομών υπό δημόσιο χαρακτήρα και μετά την 31-12-2015, καθώς παράγουν σημαντικό κοινωνικό έργο υπέρ ασθενών και ηλικιωμένων συμπολιτών μας και η εξεύρεση των οικονομικών πόρων από τους δημόσιους και δημοτικούς προϋπολογισμούς για την κάλυψη του σχετικού προγράμματος.

Το τρίτο θέμα ως προς τις σχετικές δομές αφορά την συνέχιση και ανανέωση των  σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στις δομές και μετά την 31-12-2015.  

Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος κ. Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως εποπτεύων τους Δήμους και γενικότερα τους ΟΤΑ οφείλει να μεριμνήσει για την κάλυψη των παραπάνω σοβαρών λειτουργικών και χρηματοδοτικών προβλημάτων και την λειτουργική συνέχεια του πολύτιμου αυτού προγράμματος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. 1.   Τι προτίθεται να πράξει ώστε να καλυφθούν άμεσα οι εργαζόμενοι/ες ως προς τις μέχρι τώρα μη καταβληθείσες δεδουλευμένες αποδοχές τους ;

 

  1. 2.   Τι προτίθεται να πράξει ώστε να συνεχισθεί και μετά την καταληκτική ημερομηνία της 31-12-2015 η λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι υπό δημόσια μορφή  και να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές του ανάγκες ; 

 

  1. 3.   Τι προτίθεται να πράξει ώστε να ανανεωθούν μετά την 31-12-2015 οι σχέσεις εργασίας των ήδη εργαζομένων σε αυτές τις δομές, καθώς μάλιστα καλύπτουν πάγιες και οργανικές ανάγκες των δομών αυτών ;

 

Οι ερωτώσες και ερωτώντες βουλεύτριες και βουλευτές