Την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» υπέγραψαν σήμερα οι 13 Περιφερειάρχες

kaxrim

Την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» υπέγραψαν σήμερα οι 13 Περιφερειάρχες, μεταξύ αυτών και ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ. Στρατηγάκη παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ.  Γιαννίτση και του Υφυπουργού Εσωτερικών κ.  Κουκουλόπουλου.
Πρόκειται για δημόσια επίσημη δέσμευση των Περιφερειών για την προώθηση της αρχής της ισότητας των Φύλων και για την υλοποίηση, εντός της επικράτειάς τους, των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα.  Για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, κάθε υπογράφουσα αρχή αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για ένταξη της Ισότητας των Φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής κ.Γιάννη Σγουρός στην ομιλία του ανέφερε:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί για την παρουσία σας. Είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Εσωτερικών επισκέπτεται τα γραφεία της νεοσύστατης Ένωσής μας, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, και ελπίζουμε πως το «ποδαρικό» που κάνετε σήμερα θα έχει και ανάλογη συνέχεια.
Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι η υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Έχω εξουσιοδοτηθεί από ένα εικοσιπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες, να υπογράψω ένα σύμφωνο που μιλά για την ισότητα των φύλων. Αυτό και μόνο το γεγονός αποδεικνύει την αναγκαιότητα του, αλλά και το δρόμο που έχουμε να καλύψουμε ως κοινωνία και ως χώρα, για να κάνουμε πράξη την ουσιαστική ισότητα.
Η ισότητα των φύλων, πέρα από Συνταγματική και νομική υποχρέωση, αποτελεί κυρίως, ένα θεμελιώδες δικαίωμα και μια στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατική κοινωνία. Και στη ν χώρα μας, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, για να κάνουμε δεδομένο το αυτονόητο, ότι δηλαδή το φύλο δεν μπορεί να αποτελεί παράγοντα διάκρισης και ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων, σε κάθε τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των πολιτών.
Και δεν αρκούν οι νομικές δεσμεύσεις και η θεσμική κατοχύρωση. Χρειάζεται να διαχυθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας η αντίληψη της ισότητας και της μη διάκρισης λόγω φύλου. Νομικοί κανόνες υπάρχουν. Πρέπει να τους κάνουμε κτήμα μας, και καθημερινή πρακτική.
Η Χάρτα Ισότητας που σήμερα υπογράφουμε, εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης, σε συνεργασία με πολλούς εταίρους, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κινείται προς την κατεύθυνση που μόλις ανέφερα. Δηλαδή την διάχυση στις τοπικές κοινωνίες, μέσω της αυτοδιοίκησης, της αντίληψης αυτής. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι από τη φύση της ο θεσμός εκείνος που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη και στην καθημερινότητά του.
Εμείς σήμερα με την υπογραφή μας, δεσμευόμαστε, πως θα εκπληρώσουμε όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Χάρτα Ισότητας, θα προωθήσουμε τις αρχές και τις αξίες της, και θα καταπολεμήσουμε στερεότυπα, παγιωμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες ετών.
Κύριε Υπουργέ,
Εκμεταλλευόμενος την παρουσία σας στην Ένωση Περιφερειών, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι το επόμενο θέμα στη συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι η επεξεργασία προτάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την λειτουργία των 13 Περιφερειών.
Τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε όλοι στην εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης στην πράξη, είναι και πολλά και δύσκολα. Τις προτάσεις μας αυτές θα σας τις θέσουμε εκ νέου, προκειμένου να λάβουν σύντομα το δρόμο της νομοθετικής οδού. Γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι και πιεστικά και επείγοντα.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι, την δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία που περνάει η χώρα, και οι προτάσεις μας κινούνται προς την κατεύθυνση της απεμπλοκής, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας, για να μπο ρέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά που μας έχει αναθέσει ο Ελληνικός λαός. Ευελπιστούμε και στη δική σας κατανόηση και στήριξη.
Σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σας παρουσία στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, και σας παρακαλώ να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις το νεοσύστατο θεσμό που υπηρετούμε».

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Τάσος Γιαννίτσης στο χαιρετισμό του ανέφερε:
«Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αγαπητοί κύριοι Περιφερειάρχες, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα για την εκδήλωση της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι ο επανασχεδιασμός που έγινε στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, επιτρέπει πλέον να γίνουν βήματα για την εμβάθυνση των θεσμών και την υλοποίηση αξιών και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη πολιτικών που αφορούν την ίδια την κοινωνία.
Ένα πεδίο με ιδιαίτερη προτεραιότητα αφορά την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές των Περιφερειών και των Δήμων, ώστε να προωθηθεί η ουσιαστική ισότητα, όπου αυτό θα συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας κάθε κοινωνικής παρέμβασης.
Η στρατηγική της ένταξης της ισότητας ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο στις σύγχρονες απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης και στις αρχές της κοινωνικής και πολιτικής λειτουργίας. Συνεπώς πιστεύω ότι οι Περιφέρειες οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής και μιας ανοικτής κοινωνίας, που θα προωθεί την ισότητα των φύλων και θα ενσωματώνει στους στόχους της μεθοδικά και συστηματικά ίσες ευκαιρίες ώστε άντρες και γυναίκες να ωφελούνται ισότιμα.
Σήμερα καλείστε να υπογράψετε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής προς την κατεύθυνση της ένταξης της διάστασης του φύλου σε περιφερειακό επίπεδο.
Η Χάρτα εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, έχει ήδη υπογραφεί από περι σσότερες από χίλιες Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές στην Ευρώπη. Στις 7 Νοεμβρίου του 2011 και μετά από πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, 150 Δημοτικές Αρχές της χώρας υπέγραψαν τη Χάρτα αυτή κι ανέλαβαν δημόσια δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων.
Σήμερα, με την υπογραφή σας, δεν καλείστε απλώς να εκφράσετε την πολιτική σας βούληση, καλείστε κυρίως να εκφράσετε τη δέσμευσή σας και με χαρά άκουσα από σας τη δέσμευση αυτή, για συγκεκριμένες ενέργειες για την ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών πολιτικών ισότητας.
Πολύτιμο ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των πολιτικών θα παίξει ο θεσμός των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας των Φύλων, που αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Κάθε Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων καλείται να λάβει υπόψη της τις κεντρικές πολιτικές ισότητας, να διατυπώσει προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας για να αναπτυχθούν τα αναγκαία μέτρα και να προωθηθεί ο στόχος και να συνεργαστεί με τα συμβουλευτικά κέντρα της Γραμματείας, καθώς και με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Δεδομένου ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή, εκτιμώ ότι κάθε προσπάθεια ενίσχυσης αυτών των πολιτικών συμβάλλει παράλληλα στην ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής ζωής.
Κυρίες και κύριοι, ζούμε αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη κρίση που έχει ζήσει η χώρα μας για πάρα πολλές δεκαετίες. Εδώ θα ήθελα να πω ότι σε μια τέτοια κατάσταση θέματα που έχουν να κάνουν με αξίες, με την ισότητα και λοιπά, δοκιμάζονται πολύ πιο σκληρά από ότι σε άλλες πιο ομαλές φάσεις.
Είναι στο χέρι μας, εναπόκειται σε μας, σε όσους θέλουμε να λειτουργήσουμε με υπεύθυνο τρόπο και πιστεύω ότι όλοι εδώ μέσα θέλουν, ακριβώς αυτές οι αξίες και αυτές οι διακηρύξεις να μην είναι απλώς μια τελετουργική ιστορία, αλλά να μεταφραστούν και σε πράξη.
Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί α κριβώς αξίες στόχους και εν πάση περιπτώσει μια σειρά από άλλα σύμβολα τα οποία είχαμε στη ζωή μας και στη χώρα μας τα αδειάσαμε από το ουσιαστικό περιεχόμενό τους, τα κακοποιήσαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ και πρέπει να αρχίσει μια αντίστοιχη πορεία.
Θα ήμουνα ευτυχής αν σε ένα χρόνο από σήμερα, του χρόνου τέτοια μέρα 9 Δεκεμβρίου, θα μπορούσατε εσείς να κάνετε έναν απολογισμό και να πείτε τι έκανα μετά την υπογραφή αυτής της Χάρτας, πως ο πολίτης μεταφράζει και βλέπει να έχει εκφραστεί αυτή η Χάρτα σε επίπεδο κοινωνίας.
Και να είστε κι εσείς ευχαριστημένοι και η κοινωνία να καταλάβει ότι έχουν γίνει κάποια σοβαρά πράγματα και ότι έχουμε κάνει πράγματι κάτι ουσιαστικό στο χώρο της ισότητας των φύλων. Γιατί το θέμα της ισότητας των φύλων και η ισότητα των φύλων είναι πολύ πιο ευρύ θέμα από ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών, πολλά λέμε για πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ λίγα γίνονται και πολύ αργά.
Να ευχαριστήσω για τη σημερινή εκδήλωση και την υπογραφή, να ευχαριστήσω και τη Γενική Γραμματέα για την Ισότητα την κα Στρατηγάκη για την πρωτοβουλία όλη αυτή και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της σημερινής εκδήλωσης».

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ.Πάρις Κουκουλόπουλος στην σύντομη παρέμβασή του είπε:
«Εμείς στο Υπουργείο εφαρμόζουμε την αρχή Πρόεδρε, Αρχηγού παρόντος παύσα αρχή παυσάτω, όταν μιλάει ο κ. Υπουργός. Εν πάση περιπτώσει, αφού μου δώσατε το λόγο, να κάνω έναν σύντομο χαιρετισμό, μιας και όπως μου θύμισε η αγαπητή κα Γιώτα Γαζή Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και υπεύθυνη της Επιτροπής Ισότητας η κα Γαζή στην ΚΕΔΚΕ, είχαμε ξεκινήσει από ελληνικής πλευράς την προσπάθεια και τη συμμετοχή σε αυτό που από το CMR κατέληξε σε πρωτοβουλία -είναι εδώ και ο Δήμαρχος τότε μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ.
Και ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία που σήμερα καταλήγει να υπογράφεται από την Ένωση Περιφερειών ένα νεοσύστατο όργανο Αιρετές Περιφέρειες στην Ελλάδα. Πολύ έχουμε αυτοαπαξιωθεί το τελευταίο διάστημα, γίνονται όμως και βήματα, έχουμε Αιρετές Περιφέρειες, υ πογράφουμε σήμερα Χάρτα Ισότητας κι εγώ απλά θέλω να περιοριστώ για το ζήτημα της ισότητας σε μία διαπίστωση.
Η πρόσφατη περιπέτεια που περάσαμε κι αναφέρομαι στα γεγονότα του τελευταίου μήνα, έδειξε ότι οι Έλληνες σε συντριπτική πλειοψηφία δεν εννοούμε την Ευρώπη χωρίς εμάς και εμάς έξω από την Ευρώπη. Πρέπει όμως με παρρησία και ειλικρίνεια επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αντιλαμβανόμαστε κατά το δοκούν, όπως συνήθως, αυτή τη συμμετοχή μας.
Εγώ λοιπόν θέλω απλά να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι η τοπική και περιφερειακή διάσταση όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών στην Ευρώπη, αποτελεί μια θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Δε γίνεται για το θεαθήναι, δε γίνεται για τις εντυπώσεις.
Στο χέρι μας είναι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές από τη μια, Κεντρική Πολιτεία από την άλλη, να συνδράμουμε, να συμβάλλουμε, να προσπαθήσουμε, έτσι ώστε αυτό που στα λόγια λέμε ότι υπάρχει και τοπική και περιφερειακή διάσταση σε μια σειρά ζητήματα και στην ισότητα επίσης, ότι υπάρχει για όλους μας χώρος και ευθύνη τελικά, γιατί αυτό θα πει αρμοδιότητα, καλούμαστε να το κάνουμε πράξη.
Έτσι νομίζω μπορούμε να περάσουμε από μια τυπική υπογραφή μιας Χάρτας, σε μια ουσιαστική κινητοποίηση των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.
Εγώ με την ιδιότητά μου, για όσο θα την έχω και με οποιαδήποτε ιδιότητα αγαπητέ Πρόεδρε, σε αυτή την προσπάθεια της Ένωσης Περιφερειών και όλων των Αιρετών Αρχών της χώρας, θα σταθώ δίπλα, για λόγους που ήδη μνημόνευσα στην αρχή του χαιρετισμού μου, γιατί πιστεύω και στην ισότητα και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όσο κι αν κλυδωνίζεται, όσο κι αν σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα, που όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λήξει καλά».

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας κα Μαρία Στρατηγάκη παρουσίαζοντας τη συμβολική και ουσιαστική σημασία της υπογραφής της Χάρτας ανέφερε:
«Κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Περιφερειών, κύριοι Περιφερειάρχες, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη.
Στη συνέχεια του χαιρετισμού του Υπουργού θα ήθελα να επισημάνω τρία βασικά στοιχ εία, σχετικά με τις πολιτικές, για τη σημερινή μας συνάντηση. Πρώτα-πρώτα θα σας πω δυο λόγια για τις πολιτικές της Γραμματείας, για τη Χάρτα και για τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων.
Οι πολιτικές της Γραμματείας, όπως όλοι γνωρίζετε και είχα έρθει και σας είχα ενημερώσει εδώ κ. Πρόεδρε πριν από αρκετούς μήνες για τις πολιτικές μας, έχουμε τρεις άξονες: Ο ένας είναι η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, σε κεντρικό περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Η Χάρτα είναι το πρώτο βήμα αυτού στο επίπεδο της Περιφέρειας.
Ο δεύτερος άξονας είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπου έχουμε ήδη φτιάξει μια πανελλαδική γραμμή sos τη 15900 και αναπτύσσουμε τώρα συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες στις έδρες των Περιφερειών, όπου οι Δήμοι των εδρών των Περιφερειών έχουν αναλάβει να κάνουν έναν ξενώνα και η Γραμματεία Ισότητας κάνει ένα συμβουλευτικό κέντρο σε κάθε έδρα Περιφέρειας.
Το τρίτο είναι η προώθηση συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Έχουμε χαμηλά ποσοστά, όπως είπατε κι εσείς κ. Πρόεδρε δεν έχουμε γυναίκα Περιφερειάρχη, έχουμε όμως αρκετές Αντιπεριφερειάρχισσες, περισσότερες από το ποσοστό του συνόλου των Περιφερειακών Συμβούλων, έχουμε 16% γυναίκες στα Περιφερειακά Συμβούλια, ενώ ένα τρίτο γυναικών Αντιπεριφερειαρχών κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα τρία σημεία ερχόμαστε τώρα να τα υλοποιήσουμε, αν θέλετε, στο επίπεδο της Περιφέρειας.
Τι είναι η Χάρτα; Η Χάρτα είναι δημόσια εκδήλωση πολιτικής βούλησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δεν υπάρχει σκέτο συμβολικό, υπάρχει και πραγματικά μια πρόθεση να γίνουν μερικά πράγματα. Η Χάρτα είναι σύνολο αρχών για τη λειτουργία των Περιφερειών και των Δήμων ως εργοδότη, αλλά και ως παρόχου υπηρεσιών στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες.
Για την εφαρμογή της Χάρτας, επειδή ερωτήθηκα ήδη τι πρέπει να γίνει, θα γίνει ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια και στις περιφερειακές πολιτικές.
Ήδη έχετε απαντήσει θετικά στο να μπείτε σε αυτό το πρόγραμμα και η Γενικ ή Γραμματεία Ισότητας θα προκηρύξει το Γενάρη κιόλας τη δημιουργία, θα βρει αναδόχους να αναπτύξουν αυτό το σχέδιο δράσης για κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά και να βοηθήσουν την Περιφέρεια σε μια διετή πιλοτική εφαρμογή αυτού του σχεδίου.
Έτσι λοιπόν από σας αυτό που χρειάζεται τώρα, όπου ήδη οι 12 Περιφέρειες έχουν ήδη αποδεχθεί γραπτά να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, προχωράμε και κάνουμε την προκήρυξη.
Με την υπογραφή της Χάρτας αναγνωρίζουμε ότι οι πολίτες άνδρες και γυναίκες ζουν και εργάζονται με ισότιμους αλλά διαφορετικούς τρόπους, έχουν διαφορετικές ανάγκες και αν θέλουμε οι πολιτικές μας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και των δύο και των ανδρών και των γυναικών θα πρέπει να το λαμβάνουμε καθημερινά υπόψιν όταν σχεδιάζουμε πολιτικές αναπτυξιακές ιδιαίτερα, όταν λαμβάνουμε αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές μας και δρούμε ως πολιτικά υποκείμενα. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της ένταξης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, όπως είπα και προηγουμένως, υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες και με τη χρηματοδότηση του σχεδίου ένταξης της ισότητας σε κάθε μία ξεχωριστή Περιφέρεια, όπως επίσης ενισχύει την ΕΝ.Π.Ε., την Ένωση Περιφερειών, τον νεοσύστατο αυτόν Οργανισμό, με τη στελέχωση του Γραφείου Ισότητας των Φύλων, μέσα από το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχουμε από το ΕΣΠΑ. Όλα αυτά φυσικά είναι ΕΣΠΑ.
Εδώ να τονίσω ότι αυτό το πρόγραμμα το υλοποιούμε με την ΠΕΤΑ Α.Ε. και ευχαριστώ τον κ. Ζαφειρόπουλο Πρόεδρο της ΠΕΤΑ Α.Ε. για τη συνεισφορά του με την ομάδα του στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος που σας είπα.
Να πω και δύο λόγια για τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές κι επιμείναμε να μπουν στον «Καλλικράτη». Υπήρχαν στο παρελθόν, εμείς διευρύναμε τις αρμοδιότητες και διευρύναμε και το αντικείμενό τους. Έχουμε σκοπό κι έχουμε ήδη προσδιορίσει μία ημερομηνία στις 23 Ιανουαρίου, όπου θα καλέσουμε τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας εδώ στην Αθήνα να τους ενημερ ώσουμε για το τι πρέπει να γίνει.
Δεν έχετε όμως όλοι ορίσει ακόμα Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, μέσα στο φάκελό μας έχουμε τα μέλη όλων των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας που έχουν ήδη οριστεί και θα σας παρακαλούσαμε ιδιαίτερα να τις ορίσετε άμεσα, ώστε στις 23 Ιανουαρίου που θα καλέσουμε εδώ όλα τα μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών, δηλαδή δέκα άτομα θα καλέσουμε από κάθε Περιφέρεια γιατί είναι πέντε τα μέλη και πέντε τα αναπληρωματικά, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας.
Και φυσικά έχουμε και μια μικρή ίσως αλλά σημαντική χρηματοδότηση ενεργειών, δράσεων, που θα κάνουν οι Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας πάλι από το ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που είναι κομμάτι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Για να τελειώνω, θα ήθελα να πω ότι η σημερινή υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί κίνηση με την οποίαν εκφράζετε την πολιτική σας βούληση, αλλά κυρίως είναι μια κίνηση-αφετηρία δέσμευσής σας σε συγκεκριμένες ενέργειες, που θα βελτιώσουν τη ζωή πολιτών ανδρών και γυναικών.
Στις γυναίκες κυρίως πέφτει σήμερα το μεγαλύτερο βάρος για την αντιμετώπιση της κρίσης, είναι οι γυναίκες οι οποίες καλούνται να αναζητήσουν τρόπους διατήρησης της οικογενειακής συνοχής και τελικά της κοινωνικής συνοχής. Ελπίζουμε η συστράτευσή σας σήμερα να μεταφραστεί σύντομα σε πράξη.
Ήδη σας έχουμε προτείνει ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων που έχουμε βάλει μέσα στο φάκελο και θα το αναλύσουμε και με τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας. Εμείς στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια αυτή και ανοιχτοί σε κάθε βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε και να στηρίξουμε την ισότητα των φύλων στο Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης».