Αντ. Μπέζας προς Εσθονούς βουλευτές: «Χρειάζεται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη»

Διακομματική αντιπροσωπεία μελών της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Αντώνη Μπέζα, συναντήθηκε σήμερα με  αντίστοιχη διακομματική αντιπροσωπεία μελών της Επιτροπής Οικονομικών  του Εσθονικού Κοινοβουλίου με επικεφαλής τον Πρόεδρό της  κ. Sven Sester. Στη συνάντηση ήταν παρών και ο πρέσβης της Εσθονίας στην Αθήνα  κ.  Andres Talvik. Συζητήθηκαν η οικονομική κατάσταση στις δύο χώρες και την ευρωζώνη, η διαδικασία για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, θέματα ελέγχου και παρακολούθησης του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και η λειτουργία των Επιτροπών στα δύο Κοινοβούλια.

Όπως είναι γνωστό, η Εσθονία εντάχθηκε πρόσφατα στο ευρώ (1.1.2011) και υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης αλλά και πολιτικών δυνάμεων  αναφορικά με τη συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης παράλληλα  με την εφαρμογή αυστηρών μέτρων λιτότητας, λόγω της οικονομικής κρίσης που έπληξε την χώρα από τις αρχές του 2008.

Για  το λόγο αυτό  ο κ. Μπέζας στην παρέμβασή του προς τους Εσθονούς Βουλευτές μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η εσθονική οικονομία,  επλήγη ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση του 2008. Παρόλα αυτά κατάφερε να ανακάμψει, σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο και αυτή τη στιγμή θεωρείται η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία  της Ε.Ε.   Όμως, πιστεύω, ότι οι επιδόσεις σας για το 2012 που ήταν χαμηλότερες από εκείνες του 2011, αν και ικανοποιητικές, έφεραν στην επιφάνεια με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την  ευρωπαϊκή πραγματικότητα και  απέδειξαν  ότι καμία χώρα, από τη στιγμή που είναι μέλος της Ευρωζώνης και της Ε.Ε., δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τα άριστα δημοσιονομικά της μεγέθη.

 Η χώρα σας, ως μικρή οικονομία,  εξαρτάται άμεσα  από τους ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους της αφού  το 66%  των εξαγωγών  της προορίζεται για κ-μ  της Ε.Ε. Έτσι,  κάθε ευρώ που η Εσθονία δίνει για τη στήριξη μιας άλλης χώρας που αντιμετωπίζει προβλήματα, παρότι αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή πλουσιότερη, επιστρέφει  στο πολλαπλάσιο  λόγω των ωφελειών που υπάρχουν  από τη συμμετοχή στο κοινό νόμισμα και στις ευρωπαϊκές δομές.  Η μοίρα μας λοιπόν είναι κοινή, η πορεία  μας είναι κοινή, η κάθε οικονομία είναι εξαρτώμενη από την οικονομία των υπόλοιπων κ-μ της Ε.Ε. και βοηθώντας τώρα μια χώρα που έχει προβλήματα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και συνεργασίας, βοηθάμε ταυτόχρονα και τη δική μας χώρα. Αυτή είναι εξάλλου και η λογική της Οικονομικής και Νομισματικής  Ένωσης (ΟΝΕ),  η οποία αποτελεί  και  τον πυρήνα της Ε.Ε.».

Επιπλέον σε σχέση με την κυπριακή κρίση ο κ. Μπέζας, μεταξύ άλλων ανέφερε:

 «Ποια θα πρέπει να είναι  η δική μας απάντηση  στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί;  Όσον μας αφορά, η  ελληνική απάντηση  είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι αυτή  που προκύπτει και απορρέει, από τις δικές μας τραυματικές εμπειρίες των τελευταίων χρόνων. Τι δείχνει  η πρόσφατη ελληνική εμπειρία;

 Σε μια νομισματική ένωση θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που θα αποτρέπουν τέτοιες κρίσεις, όπως επίσης και  μηχανισμοί που θα μπορούν να τις επιλύουν στην περίπτωση που συμβούν. Δεν είχαμε καμιά από αυτές τις «δικλείδες ασφαλείας», τώρα πρέπει να δημιουργηθούν και οι  δύο. Η κυπριακή κρίση κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη προώθησης αυτών των ζητημάτων. Ακριβώς τώρα είναι μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ, να ολοκληρωθεί  η Τραπεζική Ένωση, που αποφασίσθηκε τον περασμένο  Δεκέμβριο και που αποτελεί  την καλύτερη απάντηση στην οικονομική και δημοσιονομική κρίση».