Στο Κ.Α.Π.Ε. διαβιβάστηκαν τα στοιχεία για την επιλογή του «Ενεργειακού Ορεινού Χωριού» Άρτας

perifereia21

Προωθούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου, οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακό Ορεινό Χωριό». Συγκεκριμένα στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος, από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Yποδομών, διαβιβάστηκαν στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), – που αποτελεί και το συντονιστή του Προγράμματος- όλα τα απαραίτητα  για τον ορθό τεχνικοοικονομικά σχεδιασμό του έργου, πρωτογενή στοιχεία με γεωγραφική ενότητα αναφοράς την περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Τα δεδομένα και στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του ανωτέρω Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Αυτά αφορούν την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού, του κτιριακού αποθέματος, τις οικονομικές & παραγωγικές δραστηριότητες καθώς και του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής.

Η  αρμόδια για θέματα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη, με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας, τόνισε ότι η ανταπόκριση των φορέων και των υπηρεσιών υπήρξε υποδειγματική και συνεπής στα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, προσθέτοντας ότι η άριστη συνεργασία, είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα στάδια που θα απαιτηθούν, στο πλαίσιο των αποφάσεων και των οδηγιών του Κ.Α.Π.Ε..