Υλοποίηση Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» στις εγκαταστάσεις του Δ.I.E.K. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί στην πόλη της Ηγουμενίτσας το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο «ΑΠΟΨΗ», θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ Ηγουμενίτσας και εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

1. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη προετοιμασία που οδηγεί σε εξασφαλισμένη ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών εξασφαλίζεται η δυνατότητα απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με την εγγραφή τους στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ.

3. Παρέχεται και Βεβαίωση Επιτυχούς ολοκλήρωσης και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ.

4. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι χωρίς μετακινήσεις και περιττά έξοδα. Tο μοντέλο της μικτής μάθησης με συνδυασμό Δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας δίνοντας ανεξαρτησία στο χώρο και στο χρόνο μάθησης για τους εκπαιδευόμενους.

5. Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται στην αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.

6. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στη αντιμετώπιση της θεωρητικής εξέτασης με ουσιαστική αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων.

7. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική διαδραστική μορφή.

8. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΕΚΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αν το επιθυμούν και το πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» του Πανεπιστημίου με 60% έκπτωση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δια ζώσεις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε ένα Σαββατοκύριακο, και μια δια ζώσης συνάντηση στο τέλος του προγράμματος, στην οποία υλοποιείται το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας. Οι δύο πρώτες δια ζώσεις συναντήσεις έχουν διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών και η τρίτη στην οποία υλοποιούνται και οι μικροδιδασκαλίες έχει διάρκεια οκτώ (8) ωρών.

Πρόγραμμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης – On Line Συναντήσεων

(Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Δια Ζώσης Συναντήσεων) (Ηγουμενίτσα)

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Ημερολόγιο

Έναρξη Κύκλου 1ου κύκλου 2017

Ασύγχρονη εκπαίδευση

Σπόνδυλος 1 26/01/2017 – 03/02/2017

1η Δια Ζώσης Συνάντηση 28/01/2017

ώρες 11:00 – 15:00

2η Δια Ζώσης Συνάντηση 29/01/2017

ώρες 11:00 – 150:00

Ασύγχρονη εκπαίδευση

Σπόνδυλος 2, Σπόνδυλος 3, Σπόνδυλος 4 04/02/2017 – 09/02/2017

1η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης) 31/01/2017

ώρες 18:00 – 19:30

2η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης) 02/02/2017

ώρες 18:00 – 19:30

Σπόνδυλος 6 και Σπόνδυλος 7 10/02/2017 – 16/02/2017

3η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης) 07/02/2017

ώρες 18:00 – 19:30

4η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης) 09/02/2017

ώρες 18:00 – 19:30

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Σπόνδυλος8, και Σπόνδυλος 9 17/02/2017 – 25/02/2017

Σπόνδυλος 5, Σπόνδυλος 10 26/02/2017 – 12/03/2017

3η Δια Ζώσης Συνάντηση Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας 11-12/03/2017

ώρες 12:00 – 18:00

Η μεθοδολογία υλοποίησης του Προγράμματος θα ακολουθήσει το μοντέλο της «Μεικτής Μάθησης». Το Μοντέλο αυτό έχει δύο ουσιαστικά διαστάσεις, την Φυσική παρουσία (Physical) και την Τεχνολογική – Εικονική (Virtual). Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων περιλαμβάνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (140 ώρες – Virtual) και δια ζώσης συναντήσεις για τις βιωματικές δράσεις (20 ώρες- Physical), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ Ηγουμενίτσας.

Λήξη υποβολής αιτήσεων 24 Ιανουαρίου 2017

Έναρξη μαθημάτων 26 Ιανουαρίου 2017

Μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» και να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής σας.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δια ζώσης συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ηγουμενίτσα, επικοινωνήστε με την:

κα Ντία Δούλου Τηλ: 210 4629300, Αντ/χου Π. Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς, e-mail: adoulou@apopsi.gr

Αίτηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε αντίστοιχα

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» για την Αθήνα

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» για την υπόλοιπη Ελλάδα

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Ευθύμιος Λέκκας

Για πληροφορίες:

Σοφία Κρουσανιωτάκη

Διοικητική Υποστήριξη ADET

E – Mail: adet@admin.uoa.gr

Web: www.adet-uoa.gr

τηλ.: 210 3689653