Ισχυρή τεχνογνωσία και χρηματοδοτικά «εργαλεία» από την 1η Ιουλίου μεταφέρονται στις αιρετές Περιφέρειες

 Η σωστή και ορθολογική διαχείριση των κτιριακών υποδομών με βάση την πολιτική της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ήταν ένας από τους βασικούς στόχους που έθεσε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

Κύριο μέλημα ήταν η εξοικονόμηση πόρων με τον περιορισμό της σπατάλης και των εξόδων σε μισθώματα κτιρίων καθώς και η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών με τελικό αποδέκτη τον ίδιο τον πολίτη γεγονός που επισημαίνει η Γενική Γραμματέας με δήλωσή της στην οποία τονίζει: «στόχος μας στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, ήταν και παραμένει να συμβάλουμε με τον ορθότερο τρόπο στον περιορισμό των εξόδων και των δαπανών, που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό και να βοηθήσουμε ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα σπατάλης δημόσιου χρήματος. Κάθε μέρα θέλουμε να πιστεύουμε πως βελτιωνόμαστε και δείχνουμε πως κινούμαστε σε μια άλλη λογική που στοχεύει στο γενικό νοικοκύρεμα, χωρίς μειώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να σταματήσουν δηλαδή οι μαύρες τρύπες τις οποίες μετά οι ίδιοι οι πολίτες καλούνται να κλείσουν. Βασική αρχή μας είναι η χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος με σεβασμό στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τον φορολογούμενο πολίτη».

Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και λίγο πριν εκπνεύσει το μεταβατικό στάδιο (1 Ιουλίου 2011) για την μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις Αιρετές Περιφέρειες ο σχεδιασμός της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης συγκεντρώνοντας συνεργαζόμενες υπηρεσίες σε λιγότερα κτίρια και επανεξετάζοντας συμβάσεις ενοικιαζόμενων ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρονται οι υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Γραφείο Γεν. Δ/ντη , Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. & Δ/νση Υδάτων) σε ιδιόκτητο κτίριο στο 5ο χλμ. Ιωαννίνων-Κοζάνης και η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου στο Ιδιόκτητο κτίριο του Περιφερειακού Εργαστηρίου (Βορείου Ηπείρου 17).

Οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (Δ.Ι.Σ.Α.), της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.), της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.), της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) οι αρμοδιότητες των οποίων σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» μεταβιβάζονται στην Αιρετή Περιφέρεια θα μεταφερθούν σε χώρους που έχει ορίσει ο αιρετός Περιφερειάρχης.

Με αφορμή τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων σε γραπτή δήλωσή της η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας τονίζει: «Η διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» πρόκειται για μια μεγάλη αυτοδιοικητική τομή με την οποία γίνεται πράξη η έννοια της αποκέντρωσης. Ουσιαστικές αρμοδιότητες του κράτους μεταφέρονται στις Αιρετές Περιφέρειες. Από την 1η Ιουλίου οι αιρετοί Περιφερειάρχες θα διαχειρίζονται τις τύχες των περιφερειών και των πολιτών τους. Προγραμματισμός, μελέτες, δράσεις και έργα περνάνε στα χέρια τους καθώς υπηρεσίες με αναπτυξιακό χαρακτήρα μεταβιβάζονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Αιρετές Περιφέρειες. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή που σχεδιάζει και υλοποιεί το μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ, η Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης που συμβάλει  μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και άλλων προγραμμάτων στην ρευστότητα της αγοράς και την τόνωση της τοπικής οικονομίας, οι Δ/νσεις έργων (Δ.Δ.Ε.- Δ.Ε.Κ.Ε.- Δ.Ε.Σ.Ε.) που με την ισχυρή τεχνογνωσία και τα τεχνικά τους εργαλεία αποτελούν σημαντικούς πυλώνες για την υλοποίηση έργων υποδομής αλλά και ολοκληρωμένων έργων διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων όπως οι ΧΥΤΑ  περνούν με τον «Καλλικράτη» στην αρμοδιότητα των αιρετών Περιφερειών. Η μεγάλη πρόκληση για όλους τώρα ξεκινά. Ο «Καλλικράτης» βάζει τέλος στο συγκεντρωτικό κράτος των Αθηνών. Μεταφέρει ισχυρή τεχνογνωσία και χρηματοδοτικά «εργαλεία» στην αιρετή Περιφέρεια για να κάνει πράξη το όραμα των αιρετών οργάνων Α΄& Β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης για μία ισχυρή περιφέρεια με επίκεντρο τον πολίτη».