Σχετικά με την Απόφαση έμμεσης «Κατάργησης» του Θεσμού των Επιμελητηρίων και τις κινητοποιήσεις των Επιμελητηριακών Υπαλλήλων

epimelitirio

epimelitirioΗ Διοίκηση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στην 18.12.2012 συνεδρίασή της και αφού εξέτασε την κατάσταση που διαμορφώνεται στα Επιμελητήρια μετά την έκδοση από την Κυβέρνηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Τεύχος Α, ΦΕΚ 240/12 Δεκεμβρίου 2012) με την οποία «καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015 η υποχρεωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια», και την προειδοποιητική απεργία που έχει εξαγγείλει η ΟΣΥΕ και συμμετέχουν και οι υπάλληλοι του φορέα μας κατέληξε :

1. Καταγγέλλουμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία ουσιαστικά ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ τα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ που ιδρύθηκαν το 1914 και σήμερα διέπονται από το Ν. 2081/92, αφού πλέον είναι αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας τους χωρίς θεσμοθετημένους οικονομικούς πόρους. Μια τεράστια συμβολή ενός θεσμού στην υπηρεσία της Εθνικής Οικονομίας και των επιχειρήσεων παύει να υφίσταται.

2. Γίνεται ακατόρθωτη η άσκηση από τα Επιμελητήρια των αρμοδιοτήτων όπως η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η έκδοση των πιστοποιητικών μεταβολών των επιχειρήσεων, η αδειοδότηση των επιχειρήσεων, Υπηρεσία μιας Στάσης κ.ά., με αποτέλεσμα τις υπηρεσίες αυτές να τις επωμισθεί αναγκαστικά το κράτος. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αύξηση των δαπανών για το Δημόσιο, αλλά και για τις επιχειρήσεις που θα υποχρεούνται να εξυπηρετηθούν.

3. Οι συνδρομές στα Επιμελητήρια ανταποδίδονται από αυτά με έργο στο πολλαπλάσιο προς τις επιχειρήσεις και Προφανώς η κατάργηση της συνδρομής κάπου αλλού στοχεύει και όχι στην οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων, όπως ισχυρίζονται.

4. Οι θέσεις εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού καθίστανται επισφαλείς και δεν αποκλείεται να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των ανέργων, καίτοι στα επιμελητήρια όλης της χώρας δε απασχολούνται περισσότεροι από 700 υπάλληλοι.

5. Φορείς όπως η Κ.Ε.Ε.Ε., η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. και συνδικαλιστικές Οργανώσεις, που στηρίζονται οικονομικά από τα Επιμελητήρια οδηγούνται σε σταδιακή αποσύνθεση και υποβάθμιση.

6. Καταγγέλλουμε μεγάλα συμφέροντα επιχειρήσεων και πολυεθνικών εταιρειών που επιδιώκουν τον αφανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αποδιοργάνωση των φορέων υπεράσπισης τους, όπως τα Επιμελητήρια.

7. Στηρίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των στελεχών μας, καθώς στοχεύουν σε κοινές διεκδικήσεις, προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας.

Εκ της Διοικήσεως

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας