Σχολικό Project …υιοθέτησε… η Π.Ε. Θεσπρωτίας στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΙΝΝΟVOIL

Το σχολικό project της Β’ τάξης του 2ου Λυκείου Ηγουμενίτσας “υιοθέτησε” η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στα πλαίσια του έργου INNOVOIL, που υλοποιεί με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Η εργασία των 17 μαθητών, υπό την καθοδήγηση του γεωπόνου καθηγητή τους Γιώργου Τσακίρη, με τίτλο “Λίγο λαδάκι να βαφτίσουμε το λάδι μας”, έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τις μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής του ελαιολάδου, να τους γνωρίσει τη διατροφική του αξία και τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά αλλά και να τονώσει το ενδιαφέρον για την τυποποίηση του Θεσπρωτικού ελαιολάδου, ενώ ως αποτέλεσμα οι μαθητές καλούνται να προτείνουν ονομασίες για το Θεσπρωτικό λάδι, έτσι ώστε αυτές να υιοθετηθούν ως χαρακτηριστικές της περιοχής μας.

Το έργο ΙΝΝΟVOIL, έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την τυποποίηση του αγνού παρθένου ελαιολάδου και από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος έγινε δεκτή η προσθήκη στο αντικείμενο του έργου, η Π.Ε. Θεσπρωτίας να παράσχει επιστημονική υποστήριξη στους μαθητές, αφού κρίθηκε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο, όπως και η εργασία των μαθητών, θα υλοποιείται μέχρι και τον Απρίλιο του 2014.

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας πρωτοτυπεί. Απευθύνεται στα παιδιά, υιοθετεί τις πρωτοβουλίες τους και επενδύει στη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Πιστεύει ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία που πρέπει να βρει μιμητές καθώς με τον τρόπο αυτό τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με την κοινοτική πραγματικότητα αλλά κυρίως καταφέρνουν να ανακαλύψουν τον τόπο τους και να αναδείξουν τα πλεονεκτήματά του.