Αφαίρεση του εποπτικού ρόλου της Εγνατίας Α.Ε. για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, των συμβάσεων παραχώρησης των Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και Μαλιακός-Κλειδί

Ερώτηση στη βουλή κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, με τη συμμετοχή του βουλευτή Ιωαννίνων Χρήστου Μαντά, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την Αφαίρεση του εποπτικού ρόλου της Εγνατίας Α.Ε. για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, των συμβάσεων παραχώρησης των Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και Μαλιακός-Κλειδί.

Είναι γνωστό ότι, στους 4 από τους 5 οδικούς άξονες οι οποίοι υλοποιούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης, οι εργασίες έχουν διακοπεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενάμιση χρόνο.

Την αρμοδιότητα εποπτείας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των δύο εκ των συμβάσεων παραχώρηση (των Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και Μαλιακός-Κλειδί) έχει η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε».

Ο κ. Πρωθυπουργός όρισε τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ κ. Βιδάλη ως Σύμβουλό του «επί θεμάτων που άπτονται του συντονισμού της διαπραγμάτευσης» για την επίλυση του θέματος της παύσης των εργασιών στους υπόψη 4 οδικούς άξονες που εκτελούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης, χωρίς να γνωρίζει κανείς τις βασικές κατευθύνσεις καθώς και τις σχετικές «κόκκινες γραμμές» κατά την υπόψη διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (Καθημερινή (07/11/12), το Υπουργείο Υποδομών και Ανάπτυξης, σχεδιάζει να αφαιρέσει από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», την εν λόγω αρμοδιότητα και να τη μεταφέρει στις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ στην Αθήνα, με την αιτιολογία ότι η «καθυστερεί» να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την “επανεκκίνηση” των έργων των οδικών αξόνων.

Είναι αυτονόητο ότι η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων σε άλλη Υπηρεσία τη δεδομένη χρονική στιγμή, μόνο σοβαρές καθυστερήσεις μπορεί να προκαλέσει και σε καμία περίπτωση επιτάχυνση στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων των συγκεκριμένων έργων Παραχώρησης.

Μια τέτοια κίνηση πέρα από τις τεράστιες ανησυχίες που προκαλούνται για την έκβαση των σχετικών διαπραγματεύσεων, θεωρούμε ότι θα αποτελέσει, μετά την ένταξη της Εγνατίας Οδού και των σημαντικότερων καθέτων αξόνων της στα προς εκποίηση έργα δια της υπαγωγής τους στο ΤΑΙΠΕΔ, το τελειωτικό βήμα στο διαφαινόμενο σχέδιο για την σταδιακή αποδόμηση, την πλήρη απαξίωση και τελικά την διάλυση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», που μέχρι σήμερα έχει αποτελέσει έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς μοχλούς αξιοποίησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ και κατασκευής και διαχείρισης μεγάλων έργων υποδομής στην χώρα.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  • Ισχύουν τα στοιχεία του δημοσιεύματος; Αν ναι, σε ποια ακριβώς ζητήματα αναφέρεται η «καθυστέρηση λήψης αποφάσεων» εκ μέρους της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» καθώς και ποιο είναι το οικονομικό αντίκρισμα αυτών των αποφάσεων; 
  • Η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων σε άλλη Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα των συγκεκριμένων έργων Παραχώρησης, με ποιο τρόπο εξυπηρετεί την επιτάχυνση της «επανεκκίνηση» των παραπάνω έργων παραχώρησης;

Ακολουθεί η κατατεθείσα ερώτηση

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Αφαίρεση του εποπτικού ρόλου της Εγνατίας Α.Ε. για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, των συμβάσεων παραχώρησης των Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και Μαλιακός-Κλειδί

Είναι γνωστό σε όλους ότι, στους 4 από τους 5 οδικούς άξονες οι οποίοι υλοποιούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης, οι εργασίες έχουν διακοπεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενάμιση χρόνο, με αποτέλεσμα την συνεχή επαύξηση των υφιστάμενων πολλαπλών προβλημάτων (οικονομικών, τεχνικών, οδικής ασφάλειας κ.λ.π.) στα έργα αυτά και κυρίως την προκληση στο δημόσιο, ζημιών από τις συνεχείς καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσής τους.

Την αρμοδιότητα εποπτείας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των δύο εκ των συμβάσεων παραχώρησης, ήτοι των Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και Μαλιακός-Κλειδί έχει η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε».

Όπως έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, ο κ. Πρωθυπουργός όρισε τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ κ. Βιδάλη ως Σύμβουλό του «επί θεμάτων που άπτονται του συντονισμού της διαπραγμάτευσης» για την επίλυση του θέματος της παύσης των εργασιών στους υπόψη 4 οδικούς άξονες που εκτελούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης, χωρίς να γνωρίζει κανείς τις βασικές κατευθύνσεις σας καθώς και τις σχετικές «κόκκινες γραμμές σας» κατά την υπόψη διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (Καθημερινή (07/11/12), το Υπουργείο Υποδομών και Ανάπτυξης, σχεδιάζει να αφαιρέσει από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», την εν λόγω αρμοδιότητα και να τη μεταφέρει στις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ στην Αθήνα. Ως αφορμή για αυτό (σύμφωνα με το άρθρο) αναφέρεται ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», «καθυστερεί» να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τον συντονισμό του συμβούλου του Πρωθυπουργού κ. Βιδάλη για την “επανεκκίνηση” των έργων των οδικών αξόνων. 

Όμως, για όσους ασχολούνται με την διαχείριση παρόμοιων μεγάλων έργων, είναι αυτονόητο ότι η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων σε άλλη Υπηρεσία τη δεδομένη χρονική στιγμή, μόνο σοβαρές καθυστερήσεις μπορεί να προκαλέσει και σε καμία περίπτωση επιτάχυνση στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων των συγκεκριμένων έργων Παραχώρησης.

Εάν τελικά οι πιο πάνω πληροφορίες επαληθευτούν, πέρα από τις τεράστιες ανησυχίες που προκαλούνται για την έκβαση των σχετικών διαπραγματεύσεων, θεωρούμε ότι η κίνηση αυτή θα αποτελέσει, μετά την ένταξη της Εγνατίας Οδού και των σημαντικότερων καθέτων αξόνων της στα προς εκποίηση έργα δια της υπαγωγής τους στο ΤΑΙΠΕΔ, το τελειωτικό βήμα στο διαφαινόμενο σχέδιο για την σταδιακή αποδόμηση, την πλήρη απαξίωση και τελικά την διάλυση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», που μέχρι σήμερα έχει αποτελέσει έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς μοχλούς αξιοποίησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ και κατασκευής και διαχείρισης μεγάλων έργων υποδομής στην χώρα.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  • Ισχύουν τα στοιχεία του δημοσιεύματος; Αν ναι, σε ποια ακριβώς ζητήματα αναφέρεται η «καθυστέρηση λήψης αποφάσεων» εκ μέρους της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» καθώς και ποιο είναι το οικονομικό αντίκρισμα αυτών των αποφάσεων; 
  • Η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων σε άλλη Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα των συγκεκριμένων έργων Παραχώρησης, με ποιο τρόπο εξυπηρετεί την επιτάχυνση της «επανεκκίνηση» των παραπάνω έργων παραχώρησης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Αλεξόπουλος Απόστολος

Αμμανατίδου Λίτσα

Καφαντάρη Χαρούλα

Μαντας Χρήστος

Ουζουνίδου Ευγενία

Παπαδημούλης Δημήτρης

Σταθάκης Γιώργος