Το… Success Story της Ηπείρου…. Πρωτιά στη… φτώχεια!

HPEIROS 14 XARTHSΗ Ήπειρος επέστεψε εκεί που βρίσκονταν προ δεκαπενταετίας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής, η Ήπειρος αποτελεί τη φτωχότερη περιφέρεια της χώρας. Το κατά κεφαλήν εισόδημα για τους κατοίκους της περιοχής συρρικνώνεται με ραγδαίους ρυθμούς από το 2010.

Η ανεργία και η οικονομική ύφεση γύρισαν την περιοχή πολλά χρόνια πίσω και όσα βήματα είχαν γίνει είτε με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού είτε με άλλες μορφές επιχειρηματικότητας χάθηκαν στη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης.

Η συνεχής αύξηση της ανεργίας – στην Ήπειρο καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά- και η ύφεση που βαθαίνει, δυστυχώς δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας… Τα πράγματα εξελίσσονται σε πολύ δύσκολα και το Success Story το οποίο επικαλείται η Κυβέρνηση ουδόλως αγγίζει την περιοχή μας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η λίστα των φτωχών περιφερειών έχει ως εξής:

Ήπειρος: με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.957 ευρώ, μείωση 8% σε σχέση με το 2010

Θεσσαλία: 13.251 ευρώ, μείωση 7,8% σε σχέση με το 2010

Που έγινε η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ

Ανατ. Μακεδονία- Θράκη: Μείωση κατά 1.430 ευρώ ή κατά 9,7%

Ιόνια Νησιά: μείωση 1.597 ευρώ ή 8,3%

Ήπειρος: μείωση 1.132 ευρώ ή 8%

Θεσσαλία: μείωση 1.126 ευρώ ή 7,8%

Στον αντίποδα, αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με 381 ευρώ ή κατά 2,1%.

Όσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε κατά 6,2% στο σύνολο της χώρας το 2011 σε σύγκριση με το 2010.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι ακόλουθες περιφέρειες:

Ανατολική Μακεδονίας- Θράκη: 9,1%

Θεσσαλία: 8,2%

Ήπειρος: 8,1%

Ιόνιων Νήσων: 8,1%

Αντίθετα, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8% στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι ακόλουθες περιφέρειες:

Αττική: 48,1%

Κεντρική Μακεδονία: 13,5%

Κρήτη: 4,9%

Τη μικρότερη συμμετοχή, έχουν:

Το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%

Τα Ιόνια Νησιά με 1,8%

Η Ήπειρος με 2,2%