Ενημέρωση προς τα Super Markets που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας

Σας ενημερώνουμε, ότι τα χαρτοκιβώτια και τα παρεμφερή υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, θα πρέπει να σπάζονται και να συσκευάζονται σε στερεά δεμένα πακέτα έτσι ώστε να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο και να προκαλούν την μικρότερη δυνατή αισθητική όχληση όταν τοποθετούνται προς αποκομιδή.

Επίσης να είναι απαλλαγμένα από μη ανακυκλώσιμα υλικά  (σκουπίδια, υγρά στους τενεκέδες κ.λ.π.).

Ο κανονισμός καθαριότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,  Ελευθερίας 7 Ηγουμενίτσας 46100,  τηλ. 2665021150.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηγουμενίτσας