ΟΜΙΛΙΑ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ (VIDEO)

“Δε θα πω πολλά για τις πραγματικές, πολιτικές και κατά συνέπεια οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής του απλού αναλογικού συστήματος:

το ότι με βεβαιότητα, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, οδηγεί σε κυβερνητικά σχήματα που δεν παράγουν έργο αλλά αμοιβαίους συμβιβασμούς χωρίς αντίκρισμα.

Που εκβιάζονται από μεγαλύτερους ή μικρότερους κυβερνητικούς εταίρους και αποχωρήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών τους.

Σε μια περίοδο που η χώρα χρειάζεται στιβαρή κυβέρνηση, που πρέπει να κάνει πάρα πολλά σε πολύ λίγο χρόνο.

Που δεν έχει άλλο περιθώριο για πειράματα…”

Δείτε το video: