ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WINE-NET

krasi

krasiΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «CROSSBORDER NETWORK FOR THE PROMOTION OF WINE PRODUCTS» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «WINENET» ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» 

Την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου με τίτλο «Cross-border Network for the Promotion of Wine Products» και ακρωνύμιο «WINE-NET», το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 1ης  Πρόσκλησης έργων του διασυνοριακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013», πραγματοποιεί την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της επί της Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, η εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ.: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») ως επικεφαλής εταίρος με τη συμμετοχή των υπολοίπων εταίρων του Προγράμματος.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.240.500,00 € και σε αυτό συμμετέχουν από την Ελλάδα: η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Συντονιστής Εταίρος), η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας και από την Ιταλία: ο Δήμος Cellino San Marco και ο Δήμος Guagnano της Περιφέρειας Απουλίας στη Νότια Ιταλία.

Το έργο «WINE-NET» έχει ως στόχο του την προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω της ανάπτυξης της παραδοσιακής αμπελουργίας-οινοποιίας και του οινοτουρισμού (ως υποκατηγορίας του αγροτικού τουρισμού) στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Ο εν λόγω στόχος συνάδει με το γενικότερο στρατηγικό στόχο του προγράμματος που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής προς την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της ένωσης του δυναμικού και των δύο πλευρών.    

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013, περιλαμβάνεται η σύνταξη μελετών για την τοπική παραδοσιακή αμπελουργία, την παραγωγή προϊόντων αμπέλου και την ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών αμπέλου, την ανάπτυξη πολύγλωσσης δικτυακής πύλης που θα διευκολύνει τη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα της αμπέλου και την ενίσχυση του οινοποιητικού τουρισμού, την κατασκευή Μουσείου Κρασιού, τη δημιουργία πρότυπου-πιλοτικού αμπελώνα με τοπικές ποικιλίες αμπέλου, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής-προώθησης του κρασιού και λοιπών προϊόντων (τσίπουρο, ξύδι κλπ.), τη δημιουργία ντοκιμαντέρ, την έκδοση φυλλαδίων, αφισών κ.ά.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος θα επιδιωχθεί η συνεργασία των ελλήνων εταίρων με τους επαγγελματίες του χώρου (οινοποιεία, αμπελουργοί, δήμοι αμπελουργικής ζώνης κλπ.) καθώς και η εκπόνηση επιχειρησιακού διακρατικού σχεδίου, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών-καλών πρακτικών καθώς και η γενικότερη προώθηση-προβολή του έργου και της περιοχής με τη συμμετοχή ιδιωτών και φορέων σχετικών με το αντικείμενο από τις περιοχές των δύο κρατών.