Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας με θέμα τις απολύσεις εργαζομένων που προκύπτουν από το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ

Εκτάκτως θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας στις 15 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω  θέμα :

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις εργαζομένων σε εφαρμογή του Ν.4046/2012 του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ».