Ανάδειξη επικεφαλής του συνδυασμού της κίνησης Ενεργός Πολίτης

Η κίνηση «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ για το ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»,

Καλεί τα μέλη του την  Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014, και ώρα 17.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  1. Εγγραφή νέων μελών
  2. Ενημέρωση επί της διαδικασίας
  3. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το Συνδυασμό
  4. Ανάδειξη του επικεφαλής του Συνδυασμού με μυστική ψηφοφορία

Από ώρα 16.00 – 17.00 θα μπορούν να εγγράφονται νέα μέλη στη γραμματεία της κίνησης στην είσοδο του Πάνθεον  (εγγραφή μελών 5 ευρώ).

Θα γίνει ενημέρωση επι της διαδικασίας με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κίνησης.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη της κίνησης.

Καλούμε όλα τα μέλη της κίνησης και όποιον αισθάνεται ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, να συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες θ’ αναδείξουν

νέα πρόσωπα που να εκφράζουν τις αρχές και τις θέσεις της κίνησης.

Η  συντονιστική επιτροπή