ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Όλες οι δραστηριότητες που οργανώνονται για την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πουλιών είναι συνδεδεμένες με ένα κοινό θέμα για το 2017 «Το μέλλον τους είναι το μέλλον μας». Η Παγκόσμια Ημέρα μεταναστευτικών πουλιών θα ρίξει φως σχετικά με το θέμα της «Βιώσιμης Ανάπτυξης για την άγρια ζωή και τους ανθρώπους», θα αναδείξει την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων και της φύσης, και ειδικότερα τους ανθρώπους και τα μεταναστευτικά ζώα – κυρίως πουλιά, καθώς μοιράζονται τον ίδιο πλανήτη και, συνεπώς, τους ίδιους περιορισμένους πόρους. Η εκστρατεία του 2017 θα στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη για μια βιώσιμη διαχείριση των φυσικών μας πόρων, αποδεικνύοντας ότι η διατήρηση των πτηνών είναι επίσης ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Πρεσβευτές της φετινής εκδήλωσης είναι πουλιά που αντιμετωπίζουν κυρίως ανθρωπογενείς απειλές κατά την μετανάστευσή τους με σοβαρές επιπτώσεις στην επιβίωσή τους. Το σταβλοχελίδονο, η λιμόζα, η σαρσέλα, η κοκκινοσκαλίδρα είναι κάποια από τα είδη που συναντούμε στους υγροβιότοπους του δέλτα Καλαμά και βρίσκονται υπό την απειλή εξαφάνισης.

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00πμ, στη Λιμνοθάλασσα Δρεπάνου (Κεντρικόν), περιοχή NATURA2000 ιδιαίτερου φυσικού κάλους και σημασίας για τα μεταναστευτικά πουλιά που διαβιούν και τρέφονται σε αυτήν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προφορική παρουσίαση της κατάστασης των απειλούμενων μεταναστευτικών πουλιών της περιοχής μας αλλά και παρατήρηση της υφιστάμενης ορνιθοπανίδας της λιμνοθάλασσας Δρεπάνου με τα τηλεσκόπια και τα κιάλια του Φορέα Διαχείρισης.