Ελεύθερη και πάλι η πρόσβαση στη ”Ζάβια”

Zavia_09

Zavia_09Την τάξη απεκατέστησε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηγουμενίτσας, με την πολύτιμη συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου και της Ελληνικής Αστυνομίας, στην παραλία «Ζάβια» στα Σύβοτα, όπου ο ιδιώτης-εκμισθωτής, παρανόμως, είχε δημιουργήσει ειδική κατασκευή και  απαγορευτικό διέλευσης των οχημάτων.

Ο εκμισθωτής, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις, δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα, την  Παρασκευή 06/07, με τη συνδρομή Δημοτικής Αστυνομία και Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία Δημάρχου-Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, μηχάνημα του Δήμου να προχωρήσει στην «επιχείρηση» κατεδάφισης της «εισόδου» που παρανόμως είχε δημιουργηθεί, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.