Ερώτηση για την Πορεία υλοποίησης αρδευτικών έργων της Θεσπρωτίας – Έργα με προϋπολογισμούς 1 (ενός) ευρώ!!!

bezas_antΕρώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέβαλε ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντ. Μπέζας, με θέμα την πορεία των αρδευτικών έργων του Νομού Θεσπρωτίας. Έργα που είχαν ενταχθεί τον Σεπτέμβριο του 2009 με προϋπολογισμό κοντά στα 10 εκ. ευρώ, απεντάχθηκαν αμέσως μετά τις εκλογές του 2009 διότι θεωρήθηκε από την τότε Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου του νεώτερου… ότι «δε συνεισφέρουν στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την αγροτική ανάπτυξη της χώρας» και επαναντάχθηκαν το 2011 με προϋπολογισμούς… 1 ευρώ! Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης  αρδευτικών έργων της Θεσπρωτίας»

Το έργο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Σκάλας Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας (Β΄Φάση)», εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στις 2/9/2009 με προϋπολογισμό 2.6 εκατ. ευρώ, ενώ το «Αρδευτικό έργο Σπαθαραίων Ν. Θεσπρωτίας» εντάχθηκε στο ΠΑΑ στις 30.9.2009 με προϋπολογισμό 3.4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το «Αρδευτικό έργο Χότχοβας Ν. Θεσπρωτίας» με συνολικό προϋπολογισμό 4.4 εκατ. ευρώ, το οποίο στη Γ΄ Προγραμματική Περίοδο ήταν ενταγμένο στο ΠΕΠ Ηπείρου, εντάχθηκε στη συνέχεια και αυτό στο ΠΑΑ (Μέτρο 125Α1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις») με την αριθ. 9083/30.9.2009 απόφαση του Υπουργείου σας.

Όπως προέκυψε από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο εκείνης της περιόδου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απένταξε μετά τις εθνικές εκλογές του 2009 τα δύο πρώτα έργα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΑΑ 2007-2013,  με τη δικαιολογία  ότι   «δε συνεισφέρουν στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την αγροτική ανάπτυξη της χώρας».

Μετά από τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των τοπικών φορέων, το Μάιο του 2011, ανακοινώθηκε ότι υπεγράφη από τον  τότε αρμόδιο υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η Συλλογική Απόφαση Ε018 με την οποία εντάχθηκαν στο ΠΔΕ του 2011 του Εθνικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,  τα μεν δύο πρώτα έργα με εγκεκριμένη πίστωση για το 2011 ενός (1) ευρώ – γεγονός που θέτει σε αβεβαιότητα την υλοποίησή τους- το  δε τρίτο (Αρδευτικό Χότχοβας) με εγκεκριμένη  πίστωση 500.000 ευρώ για το 2011.

Επειδή τα συγκεκριμένα έργα  είναι απολύτως αναγκαία για τη βελτίωση  των αγροτικών υποδομών της Θεσπρωτίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της περιοχής  και αποτελούν πάγια αιτήματα του αγροτικού κόσμου του νομού:

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός

1. Ποιες είναι οι εγκεκριμένες πιστώσεις για το έτος 2012 για τα τρία προαναφερόμενα έργα, δηλαδή τη βελτίωση του αρδευτικού  Σκάλας Φιλιατών,  το αρδευτικό Σπαθαραίων και το αρδευτικό της Χότχοβας;

2. Ποιά είναι η πορεία υλοποίησης και πότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το αρδευτικό έργο  της Χότχοβας;

3. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την άμεση προώθηση  των έργων της βελτίωσης του αρδευτικού  Σκάλας Φιλιατών (Β΄ Φάση) και του αρδευτικού  Σπαθαραίων;

Αθήνα,  20.9.2012                                             Ο Ερωτών Βουλευτής

        Αντώνης  Εμμ.  Μπέζας