Να παραμείνουν στην εργασία τους οι υπάλληλοι του Δήμου Άρτας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αποφάσισε το δικαστήριο!

Έστω και προσωρινά δικαιώθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Άρτας που τέθηκαν υπό διαθεσιμότητα.
Συγκεκριμένα 7 από τους 10 απολυθέντες προσέφυγαν στο Δικαστήριο με ασφαλιστικά μέτρα και έτσι, αφού εκτιμήθηκε το όλο νομικό καθεστώς της υποθέσεως, καθώς και οι προσωπικές, αλλά και υπηρεσιακές ανάγκες, με προσωρινή διαταγή υποχρεώνεται ο Δήμος Αρταίων να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρις ότου το όλο θέμα αντιμετωπισθεί με την έκδοση οριστικής αποφάσεως.
Η δικαστική αυτή απόφαση ήδη έχει μεταδοθεί και σε εργαζομένους άλλων Δήμων της χώρας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες προσφυγές στη Δικαιοσύνη στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.