Οι υδατοκαλλιέργειες της Θεσπρωτίας στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος

SKALOMA_LOGO_GR

SKALOMA_LOGO_GRΗ Σκάλωμα ΑΕ, έχει την τιμή, να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της, στη Λωρίδα Σαγιάδας την πρώτη διεθνή επιστημονική συνάντηση του έργου SEA-on-a-Chip, στο οποίο συμμετέχει.

Οι Ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ. Μεταξύ 3 και 5% του ΑΕΠ της Ευρώπης εκτιμάται ότι παράγεται άμεσα από τον τομέα της θαλάσσιας βιομηχανίας και υπηρεσιών. Τα παράκτια ύδατα παράγουν το 75% των υπηρεσιών οικοσυστήματος για την παράκτια ζώνη της Ευρώπης και εκτιμάται ότι παράγουν ισοδύναμη αξία των € 18 δισεκατομμύριων / έτος.

Επιπλέον, η μη μετρήσιμη αξία του θαλάσσιου πόρου δεν πρέπει να υποτιμάται, δεδομένου ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, την κοινωνική υγεία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Η χημική μόλυνση των εκβολών ποταμών και των παράκτιων περιοχών είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (μέσω της τροφικής αλυσίδας) και τις σχετικές παράκτιες βιομηχανίες, όπως η αλιεία.

Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που μπορούν να παρέχουν εξαιρετική ευαισθησία με υψηλή επιλεκτικότητα είναι απαραίτητα.

LogoSOCΤο SEA-on-a-chip έχει ως στόχο να αναπτύξει μια μικρή, αυτόνομη, απομακρυσμένη και ευέλικτη πλατφόρμα ανοσο-αισθητήρα που θα βασίζεται σε μια πλήρως ολοκληρωμένη σειρά από μικρο / νανο-ηλεκτρόδια και ένα μικρο-σύστημα σε ένα lab-on-a-chip διαμορφωμένο σε συνδυασμό με ηλεκτροχημική ανίχνευση για την σε πραγματικό χρόνο ανάλυση των θαλάσσιων υδάτων σε συνθήκες πολλαπλών στρεσογόνων παράγοντων.

Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται συγκεκριμένα για την εφαρμογή του σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, και συμπεριλαμβάνει την ταχεία αξιολόγηση των ρύπων που επηρεάζουν την παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εκείνων που παράγονται από αυτή τη βιομηχανία, αλλά είναι εύκολα προσαρμόσιμο σε άλλες ενώσεις στόχου ή σε άλλες καταστάσεις που απαιτούνται από τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για την ανάλυση της μόλυνσης των παράκτιων υδάτων.

Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σκάλωμα ΑΕ, στη Λωρίδα Σαγιάδας, το διάστημα από 23 έως και 30 Απριλίου 2014, παράλληλα με το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο του έργου που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας 27-29 Απριλίου 2015.

Για μια ολόκληρη εβδομάδα, Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές και επιστήμονες από 10 Ευρωπαϊκές χώρες, θα βρίσκονται στην περιοχή, καθιστώντας έτσι την Θεσπρωτία και την Υδατοκαλλιέργεια της, επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος.  

fp7logobanΤο έργο SEA on a Chip, χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7 – OCEAN – 2013).

 

 

 

Αποποίηση ευθύνης: Τα περιεχόμενα αυτού του Δελτίου Τύπου είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τη θέση των Αρχών του Έβδομου Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης