Παραιτήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας κ. Νίκος Μπαρμπαβασίλογλου

Την παραίτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Ηγουμενίτσας υπέβαλε ο κ. Μπαρμπαβασίλογλου Νικόλαος λόγω ασυμβίβαστου. 
Ο κ. Μπαρμπαβασίλογλου, απεδέχθη το διορισμό του ως υπαλλήλου στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, κατόπιν διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ που είχε πραγματοποιηθεί το 2007. 

Είχε εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του Δημάρχου Ηγουμενίτσας Ιωάννη Λώλου “Δύναμη προοπτικής” για τη δημοτική περίοδο 2014-2019. 

Στη θέση του Δημοτικός Σύμβουλος θα κληθεί να ορκιστεί ο κ. Μιχαήλ Γουρνάρης