Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 24 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 20/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ με θέμα: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ << Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ>> Οικονομικού έτους 2023>>. Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2.Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

3. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση των Συμβουλίων Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου στις κοινότητες Πλατάνου και Αγίου Νικολάου» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υδρομάστευσης και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Χαραυγής» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ, ΜΗΛΕΑΣ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ”, του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

9. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και του Δήμου Ηγουμενίτσας για τη σύνταξη και θεώρηση μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΔΟΝΑΤΟ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

11. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φιλιατών και Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Διεξαγωγή Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών του υποέργου 1 “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Σκάλας Φιλιατών Δήμου Φιλιατών”.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων