Την Δευτέρα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

PERIFEREIAKO1 7 9 14Την ερχόμενη Δευτέρα, στις τρεις το μεσημέρι, θα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση των αποφάσεων – πρακτικών της 8ης/27-8-2014 και 9ης/7-9-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2. Σύσταση Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και εκλογή των μελών τους.

(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

3. Εκλογή Εκπροσώπων Περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ.

4. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014
(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

5. Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

6. Διατήρηση λογαριασμών και υπολόγων ανά Π.Ε.
(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)