Πραγματοποίηση 1ης Κοινής Επιχειρηματικής Αποστολής του Έργου: “IntActPlan” στις Βρυξέλες

psariabrussels

psariabrusselsΠραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, στις Βρυξέλες (Βέλγιο) στις 23-26.04.2013, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Ιχθυοκαλλιέργειας ESE 2013 (European Seafood Exposition), η πρώτη κοινή επιχειρηματική αποστολή, με το Επιμελητήριο Αυλώνας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «IntActPlan: Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και τη Δημιουργία Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες Αγορές», του IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007 – 2013».

Η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας απαρτίζονταν από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Αλέξανδρο Πάσχο ως Επικεφαλής της, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, κ. Ιωάννη Χεκίμογλου και μέλη της Ομάδας Έργου και του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας.

Της Αλβανικής αποστολής ηγήθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αυλώνας, κ. Arben Brestani.

Με την υποστήριξη του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επιχειρήσεις του κλάδου.

Τα μέλη της αποστολής, λαμβάνοντας υπόψη τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, έκριναν την συμμετοχή τους στην δράση άκρως πετυχημένη, έχοντας αποκομίσει γνώσεις για το διεθνές περιβάλλον του κλάδου και σχετικές συμφωνίες συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των συναντήσεων, ο Επικεφαλής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Αλέξανδρος Πάσχος, πραγματοποίησε συναντήσεις με την Επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ε.Ε. κα Μαρία Δαμανάκη, τον Πρόεδρο του κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου ΔΗΜΑΡ, κ. Φώτιο Κουβέλη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΕ, κ. Αθανάσιο Καλαμπόκη, τον Πρέσβη, κ. Πλ. Χατζημιχάλη και τον Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. Α΄, κ. Π. Γκάσιο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, την εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ στις Βρυξέλλες, κα Κωνσταντοπούλου και με τον Πρόεδρο της Ένωσης Νέων Επιχειρηματιών του Βελγίου.