ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η

drepanos2
Δεν υπήρξαν προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, εξαιρετική η ποιότητα των θαλασσινών νερών της Ηγουμενίτσας
 
  Τις τελευταίες μέρες και συγκεκριμένα, μετά την ανακοίνωση της περιφέρειας για απαγόρευση κολύμβησης, ανάμεσα στα άλλα μέρη και  200 μέτρα παραπλεύρως της εκροής του βιολογικού καθαρισμού αναπτύχθηκε μια  κουβέντα  για την καθαρότητα της θάλασσας και για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.
 
 Η συζήτηση συνεχίστηκε και παρότι υπήρξε διευκρινιστική δήλωση από την περιφερειακή ενότητα ότι αυτό έγινε για τυπικούς  και μόνο λόγους  ,όπως συμβαίνει κάθε χρόνο εξάλλου,
    
     Μετά από αυτά η ΔΕΥΑΗ έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ούτε υπήρξε πρόβλημα στην λειτουργία του.
Υπόκειται συν τοις άλλοις σε  τακτικό έλεγχο και  τα αποτελέσματα  των ελέγχων βεβαιώνουν τη καλή λειτουργία του.
     
     ΄Οσο για τη θάλασσα και για  την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης ενημερώνουμε ότι  γίνονται αναλύσεις από το εργαστήριο                     << ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ>>  σε τακτά διαστήματα  σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το  ΥΠ.Ε.Κ.Α .                                          
 Με βάση την σύμβαση έγινε ανάλυση το  26 Μαίου και 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσουν 15/7, 11/8, 6/9, 2/10.
 Οι θέσεις δειγματοληψίας είναι το Λαδοχώρι, το Δρέπανο ,το Μακρυγιάλι και οι οποίες βρίσκονται πλησίον του βιολογικού.
 
   Οι αναλύσεις του Μαίου και του Ιουνίου βρίσκονται αναρτημένες στο site της   ΔΕΥΑΗ .  
  
    Τα αποτελέσματα τους είναι εξαιρετικά και τεκμηριώνουν ότι τα νερά της θάλασσας είναι πεντακάθαρα
    Αποτελέσματα που δεν δικαιολογούν  τη συζήτηση πλέον για το θέμα .
 
 
                                                                                                      Δ.Ε.Υ.Α.Η.